مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین ، گزارش تکمیلی ، مطابقت با مدل راش ، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

عربی ، بلغارستانی ، چینی (ساده‌سازی شده) ، چکی ، هلندی ،  انگلیسی ،فنلاندی، فرانسه‌ای، آلمانی، مجارستانی ،ایتالیایی، پرتقالی، روسیه‌ای، اسلواکیایی ، اسپانیایی ، سوئدی ، ترکیه‌ای.

کاربرد :

آزمونی که شناخت مکانیکی / فنی را با استفاده از آیتم‌های انیمیشنی ارزیابی می‌کند (ابزارهایی که یک طرح ساختاری باید مشخص شود)؛ قابل استفاده توسط نوجوانان و افراد بالغ.

پس زمینه نظری :

در روان‌شناسی، اصطلاحات زیادی همانند “فنی / ساختاری” یا “شناخت عملی / فنی” وجود دارد که در رابطه با شناخت مکانیکی / فنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پائولی و آرنولد  (۱۹۷۲)، این تعریف را به صورت زیر محدود می‌کنند:

“شناخت فنی در حد گسترده‌ای شامل فعالیت‌های زیر می‌باشد:

الف) شناخت و توصیف ترسیم های فنی یا ابزارها و توصیف کاربرد آنها.

ب) شناخت اهمیت عملکردی بخش‌های انفرادی و توضیح هم کنشی آنها.

ج) شناخت و توصیف درست بر مبنای قوانین فنی مبنایی (برای ثمال، تاثیر اهرم)، که هر شخصی در زندگی روزمره به دست می‌آورد.

د) ارتباط درونی شخص با مشکلات فنی (تمایل و تنفر شدید).”

MTA تلاش دارد تا توانایی‌های ذکر شده از قسمت الف تا د را شامل شود.

اجرا  :

در اولین مرحله اجرایی ، برای هر دستگاهی ۴ طرح و نقشه ارائه می‌شود. وظیفه فرد عبارت از پیدا کردن یک نقشه ای می‌باشد که ترتیب حرکات از قبل نشان داده شده (در حالت انیمیشن) را نمی پذیرید.

در صورتی که تمامی ۴ ساختار موجود، ترتیب این حرکات را بپذیرند، پاسخ “تمام ساختار ها درست هستند” باید انتخاب شود.

در مرحله دوم، هر چهار نقشه مربوط به هر یک از دستگاه ها باید به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شود یا جواب می‌تواند “تمام ساختار ها نادرست هستند” باشد

بنابراین در مرحله اول اجرا، طرح نادرست موجود بین چهار نقشه ارائه شده در هر دستگاه باید مشخص شود، در حالی که در مرحله اجرای دوم، یک طرح درست باید مشخص شود.

آزمون دارای “محدوده زمانی مربوط به آیتم” می‌باشد. این بدان معنا است که بعد از منقضی شدن یک فاصله زمانی خاص (۲ دقیقه) ، آیتم بعدی به صورت اتوماتیک ارائه می‌شود.

امتیاز بندی :

امتیاز آزمون تعریف شده، عبارت از تعداد آیتم‌های حل شده می‌باشد.

پایایی :

پایایی مربوط به سازگاری درونی به دلیل معتبر بودن مدل راش، به صورت مسلم و قطعی می‌باشد.  مقادیر محاسبه شده برای پایایی عبارتند از: پایایی نیم بخشی r = 0.87، آلفای کرونباخ r = 0.84 ، و لامبدا گاتمن  ۳ ، r = 0.84.