مشخصات این آزمون:

مقیاسی ، قابلیت استفاه آنلاین ،گزارش تکمیلی ، مقاومت در برابر موارد نادرست، گستره مقیاسی گسترده.

زبان ها:

عربی ،چینی، کرواسیایی ،چکی ،هلندی ، انگلیسی ، فنلاندی ، فرانسه ای ، آلمانی ، یونانی ، مجارستانی ، ایتالیایی ، لهستانی ، پرتقالی ، صربستانی ، اسلواکیایی ، اسپانیایی ، ترکیه ای

کاربرد:

ارزیابی سطح هوشی و ساختار هوشی؛ متناسب برای پاسخ دهندگان ۱۳ ساله و بزرگتر در حوزه های مربوطه می باشد.

در زمانی که به یک مرور کلی از سطح هوش نیاز وجود داشته باشد، IBF کاربرد ویژه ای را به عنوان آزمون گزینشی خواهد داشت.

علاوه بر این، پروفایل هوش می تواند برای به دست آوردن اطلاعات اولیه، و قبل از انجام بررسی دقیق تر در مورد حوزه های توانایی خاص، به کار گرفته شود.

پس زمینه نظری:

هدف از آزمون فراهم کردن یک ارزیابی متمایز از حوزه های اصلی توانایی می-باشد که در یک سطح انتزاعی متوسط، به صورت سلسله مراتب ایجاد شده است.

این روش بر مبنای فاکتورهای اولیه هوش ترستون  (۱۹۳۸) می باشد و برای تحلیل ساختار هوشی، بخش های توانایی چهار گانه ای را پوشش می دهد که عبارتند از: هوش زبانی (۳۵ مورد)، هوش عددی (۴۰ مورد)، تجسم (۱۷ مورد) و حافظه (۲۰ مورد).

اجرا :

برای کامل کردن هر گروه از موارد، یک محدودیت زمانی وجود دارد. ساختارهای استاندارد شده و موارد عملی قبل از شروع کار هر گروهی ارائه می شوند. فرد پاسخگو از بین انتخاب های چند گانه، جواب صحیح را انتخاب می کند.

در قالب یک گروهی از آیتم ها، پاسخ های افراد می تواند اصلاح شود، و در صورت لزوم این کار می تواند برای چندین بار انجام شود.

در قالب محدودیت های زمانی مجاز، این امکان وجود دارد تا به هر یک از موارد موجود در گروه برگشت و جواب را تغییر داد.

فرم های آزمون ها :

دو فرم آزمون در دسترس می باشد:

  • فرم S1 (فرم استاندارد)
  • فرم S2 (فرم کوتاه آسان)

امتیاز بندی: نتایج مربوط به IBF، برای بخش های توانایی هوش زبانی، هوش عددی، تجسم و حافظه، به صورت امتیازات فاکتور تبدیل شده به z  ارائه می شود. همچنین یک امتیاز کلی هوش ارائه می شود که بر مبنای مدل معادله ساختار خطی ترتیبی می باشد.

تمامی امتیازات آزمون به صورت رتبه های درصدی و نرمال، امتیازات T و امتیاز IQ اختیاری گزارش می شوند. راهنمای آزمون نشان دهنده نحوه پاسخ به موارد انفرادی (صحیح، ناصحیح، اصلاح شده، حذف شده) و زمان مورد نیاز برای آزمون می باشد.