نشان دادن تنفر به عنوان واکنشی برای ترس

زنو فوبیا، یا ترس از بیگانه ها، یک عبارت گسترده ای است که می تواند برای هر نوع ترس از شخصی به کار رود که با ما یک سری تفاوت هایی را دارد. در شخصی که دارای زنو فوبیای قانونی می باشد، معمولا تنفر به صورت واکنش نسبت به ترس می باشد.

علاوه بر آن، نیازی نیست که زنو فوبیا محدود به یک فرد با نژاد متفاوت باشد.

از نظر لیزا فریشر ترس از افراد هم جنس گرا (هومو فوبیا)، ترس از افرادی که داری پس زمینه های فرهنگی متفاوتی هستند، و حتی ترس از افرادی که نحوه لباس پوشیدن، صحبت کردن و یا تفکر آنها متفاوت است، می تواند به عنوان زیر مجموعه ای از زنو فوبیا در نظر گرفته شود.

در نظر گرفتن زنو فوبیا به صورت اختلال عاطفی قانونی، یکی از مباحثاتی است که همچنان مورد اختلاف است.

زنو فوبیا و تنفر

تمایل به عضویت در یک گروه، یک تمایل فراگیری است که از زمان های قدیمی وجود داشته است.

در سرتاسر تاریخ، افرادی که خانواده ها، قبیله ها و خانواده ها را تشکیل داده اند، پیشرفت کرده اند؛ این در حالی است که افرادی که به انتخاب خودشان و یا به دلیل شرایط مواجه شده به صورت تنها زندگی کرده اند، با خطرات و فرصت های محدودی مواجه بوده اند.

در حالی که متعلق بودن به یک گروه خاصی می تواند مناسب باشد، ولی این امکان وجود دارد که فرد مورد سوء ظن افرادی قرار بگیرد که به آن گروه تعلق ندارند.

عضویت در گروه برای به دست آوردن و محافظت از موارد دلخواه از طریق گروه و از بین بردن تهدیدات مربوط به از بین رفتن این علایق، می تواند یک عامل طبیعی و یا غریزی باشد.

متاسفانه، در اغلب موارد این محافظت طبیعی باعث می شود که تعدادی از اعضای گروه، از افراد متفاوت اجتناب کنند و یا حتی به آنها حمله کنند، حتی در صورتی که این افراد هیچ نوع تهدید قانونی و مانعی برای آنها نباشد.

تغییر یافتن ویژگی های مثبت – – هماهنگی گروهی و محافظت از تهدید ها – – به موارد منفی – – تصور اینکه هیچ نوع تهدیدی وجود نداشته است – – منجر به بروز تعدادی از جرایم نفرت انگیز، آزار کردن، جنگ ها و عدم اطمینان عمومی می شود.

زنو فوبیا از محدود فوبیاهایی می باشد که به جای آسیب رساندن به شخصی که از آن رنج می برد، ظرفیت زیادی برای آسیب رساندن به دیگران دارد.

علائم زنو فوبیا

به طور قطع، هیچ یک از شخص هایی که از زنو فوبیا رنج می برند، جنگ ها را شروع نمی کنند و یا جنایت های نفرت انگیز را انجام نمی دهند.

بیشتر افراد دارای زنو فوبیا این توانایی را دارند که واکنش های خودشان را مخفی نگه دارند و بر اساس هنجار های اجتماعی زندگی کنند.

آنها قادرند که واکنش های قبلی خودشان را در نظر بگیرند و با افرادی رابطه دوستی برقرار کنند که دارای مشخصات خاصی می باشند.

یک مثال کلاسیک در این رابطه، در طول فصل اول برنامه نمایشی CBS، بازماند ه، صورت گرفت.

یک فرد بازنشته نیروی دریایی، به اسم رودی بوش که به اظهار نظر های زیاد و پر حرفی معروف بود و مورد آزار جنسی گِی (تجاوز جنسی مردان همکار) قرار گرفته بود، دارای جذابیت خاصی بود.

با این وجود، وی با یک مرد دیگری به اسم ریچارد هچ رابطه همکاری و دوستی عمیقی برقرار کرد و در نهایت، یک رابطه جنسی با وی ایجاد کرد، هر چند که رودی بیان کرده بود که در مراحل اولیه نمی خواست رابطه آنها به رابطه جنسی منتهی شود.

در صورتی که از زنو فوبیا رنج می برید، ممکن است در رابطه با افرادی که متعلق به گروه متفاوتی هستند، احساس ناراحتی داشته باشید.

ممکن است مسیر پیاده روی خودتان را تغییر دهید تا با همسایه های خودتان برخورد نداشته باشید.

این امکان وجود دارد که شما رابطه دوستی محتمل خودتان با افراد خاص را فقط به دلیل رنگ پوست، نوع لباس و یا سایر عوامل خارجی تغییر دهید.

ممکن است که در داشتن یک نظارت دقیق و یا ارتباط با همگروه هایی که نژاد، فرهنگ و یا مذهبی متفاوتی با شما دارند، با مشکلاتی مواجه باشید.