مشخصات این آزمون :

حالت مقایسه‌ای ، نیاز به ابزارهای اضافی ، مقاومت در برابر موارد نادرست ، طیف معیاری گسترده .

زبان‌ها:

عربی، چکی ، هلندی ، انگلیسی،فرانسه‌ای ،آلمانی، ایتالیایی، پرتقالی، رومانیایی .

کاربرد :

اندازه‌گیری توانایی‌های حرکتی مناسب از طریق وظایف ثابت و حرکتی برای حرکت انگشتی ، دستی و بازویی، قابل استفاده برای افراد هفت ساله و بزرگ‌تر.

پس زمینه نظری :

زنجیره عملکرد حرکتی (MLS) یک گروه آزمونی می‌باشد که توسط اسکوپ  و بر اساس آنالیز فاکتور فلیشمن  در مورد توانایی‌های حرکتی مناسب توسعه یافته است.

جنبه‌های شش گانه مربوط به توانایی حرکتی مناسب که MLS مورد ارزیابی قرار می‌دهد عبارتند از: نشانه روی (دقت حرکت)، تکان خوردن / لرزش دست ، دقت حرکت بازو – دست، چابکی دستی و چابکی انگشتی، تعداد حرکت بازو و دست، سرعت مچ – انگشت.

اجرا  :

پنل کاری MLS، برای اجرای MLS مورد نیاز است. این پنل کاری ۳۰۰ × ۳۰۰ ×۱۵ mm را اندازه‌گیری می‌کند؛ این مورد شامل حفره ها، خراش ها و سطوح تماس می‌باشد. یک قلم در هر دو سمت پنل قرار دارد.

قلم موجود در سمت راست سیاه است؛ و قلم موجود در سمت چپ قرمز رنگ می‌باشد. وظایفی که با استفاده از پنل کاری انجام می‌گیرند عبارتند از: ثبات (دو دستی یا یک دستی)، رد یابی خط (یک دستی)، ردیابی (یک دستی یا دو دستی)، سوزن های جا سازی شده (یک دستی یا دو دستی)، متصل کردن (یک دستی یا دو دستی).

فرم‌های آزمون :

فرم‌های آزمونی که در دسترس هستند عبارتند از:

  • S1: فرم استاندار بر اساس اسکوپ و همستر (دارای ۱۷ آزمون فرعی)
  • S2: فرم کوتاه بر اساس نظریه استارم و بوسینگ (هشت آزمون فرعی)

آزمون‌های فرعی انفرادی می‌تواند برای اجرا  انتخاب شود.

امتیاز بندی :

جدول نتایج: امتیازات سرعت و / یا دقت که برای عملکرد‌های دست چپ و راست و یا  یک دستی یا دو دستی محاسبه شده است.

جدول نتایج برای پنج جنبه توانایی حرکتی: جدول مربوط به فاکتورهای فلیشمن  که به صورت ریاضی و برای دست راست تخمین زده شده است.

پروفایل: متغیرهای معیار و فاکتور‌های فلیشمن که می‌تواند در یک پروفایل نشان داده شود.