رویکرد انرژی درمانی

رویکرد انرژی درمانی بهبود سلامتی فرد از طریق تمرکز بر توازن و جریان انرژی مابین بدن، مغز، عواطف، و روح می باشد. انرژی اصلی core energetic نامیده می شود.

در این فرآیند درمانی فرض می شود که خصوصیات غریزی یک شخص، منعکس کننده خصوصیات جهانی عشق، عقل، آرامش و قدرت بوده و درمانگران واجد شرایط مربوط به این رهیافت درمانی، به افراد کمک می کنند تا به یک وضعیت مناسبی از این خصوصیات درونی درست یابند.

رویکرد انرژی درمانی

فهرست مطالب

 • توسعه رویکرد انرژی درمانی
 • سه لایه شخصیتی
 • چهار مرحله مربوط به رهیافت انرژی درمانی
 • تکنیک ها و روش های مربوط به رویکرد انرژی درمانی
 • مشکلات حل شده با استفاده از رویکرد انرژی درمانی
 • آموزش رویکرد انرژی های اصلی
 • محدودیت ها و نگرانی های مربوط به رویکرد انرژی درمانی

توسعه رویکرد انرژی درمانی

توسعه رویکرد انرژی درمانی در اوایل دهه ۱۹۷۰ و توسط جان سی. پیراکوس[۱] که یک دکتر بالینی بود، تاسیس شد.

این رهیافت درمانی بر مبنای عقاید و آموزش های پزشک ها، دانشمندان و فیلسوفانی ایجاد شده است که از وجود داشتن نیروی مثبت و خلاق مابین انسان ها حمایت می کردند.

این نظریه به شدت تحت تاثیر کار ویلهلم ریچ[۲] قرار گرفته بود. ریچ معتقد بود که انرژهای درونی مسدود شده، بدن را شکل می دهند و منجر به رشد الگوهای زندگی منفی می شوند.

پیراکوس، همانند ریچ، بر این باور بود که محرک های انسانی از نظر مبنایی خوب هستند و این محرک ها باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرند تا فرآیند درمان را تسهیل بخشند.

پیراکوس قبل از اینکه به همراه ریچ، و به کمک الکساندر لاون[۳] تحلیل بیو انرژتیک – که نوعی روان درمانی بدنی می باشد –  ایجاد کنند، خودش بیمار و دانشجوی ریچ بوده است.

آنها به همراه یکدیگر موسسه بیو انرژتکیز را در سال ۱۹۵۵ تاسیس کردند، که در ادامه کار ریچ برای توسعه رهیافت جدید بوده است.

آنها ایده مبنایی – داشتن یک ارتباط فعال و پر انرژی با زمین- را برای پیشرفت حس امنیت درونی برای افراد درمانجو، معرفی کردند.

همچنین پیراکوس و لاون مشاهده کردند که افرادی که در موقعیت مناسب و به صورت سرپا ( به جای اینکه متکی به مربی باشند) قرار گرفته بودند، از یک سری مزایا بهره مند شده بودند.

آنها یک موقعیت مناسب را پیدا کردند و به صورت سرپا ایستادند که منجر به ایجاد یک دامنه وسیعی از حرکت ها و تغییر وضعیت ها شده است و در نهایت منجر به ایجاد جریان انرژی بهتری شده است.

همسر پیراکوس، اوا[۴] اصول فکری مربوط به کارهای پث[۵] را به وی معرفی کرد و به وی کمک کرد تا ارتباط موجود مابین روانشناسی، پزشکی و مذهب را تشخیص دهد.

وی در نهایت از بیو انرژتیکز جدا شد و با همسر خود همکاری کرد تا ایده های خود را در مورد نحوه کمک بهتر به افراد درمانجو پیگیری کند.

پیراکوس تکنیک های درمانی بدن را با بیو انرژتکیز و مفهوم فکری پث ادغام کرد و رویکرد انرژی های درمانی را تشکیل داد.

در سال ۱۹۷۳، پیراکوس موسسه انرژی های اصلی را در نیویورک تاسیس کرد.

توسعه رویکرد انرژی درمانی

سه لایه شخصیتی

رویکرد انرژی درمانی فرض می کند که انسان دارای سه لایه شخصیتی می باشد که هر کدام از آنها انرژی های متفاوتی دارند.

بر اساس این مدل، انسان در هر موقعیت و لحظه ای  از طریق این سه لایه شخصیتی خودش واکنش نشان می دهد.

شخصیت اول رویکرد انرژی درمانی

ماسک بیرون ترین لایه است و بر اساس این مدل، نشانگر بخشی می باشد که در معرض دید دنیای پیرامون قرار می گیرد.

استراتژی های بقا و مکانیسم های دفاعی با هم ادغام می شوند و با استفاده از آن در برابر رنج، اشتباهات، و نیازهایی تامین نشده در گذشته اجتناب می شود یا آنها از بین برده می شوند.

ماسک بیانگر جنبه ای از شخصیت می باشد که تلاش دارد تا فرد، به ایده آل ترین وضعیتی دست یابد که افراد دیگر فرض می کنند.

لایه ماسک باعث می شود که مشخصات فرد قوی تر شود و در نتیجه تشخیص و شناخت مشکلی که به صورت نا آشکار ایجاد شده است، سخت می شود.

احساسات سرکوب شده می توانند به صورت فشار ماهیچه ای و شکل های بدنی مشخصی همانند برآمدی چانه، شانه های خمیده و غیره خودشان را نشان دهند.

همچنین ماسک می تواند مشخصات مربوط به خود برتر را هم دچار تغییر کند. دوست داشتن می تواند به انکار خود و یا رفتارهای فرمان بری و مطیع بودن تغییر یابد.

قدرت می تواند تغییر یابد و به شکل رفتارهای عصبی و یا کنترل شده تبدیل شود.

همچنین بینش به شکل های مختلف بی توجهی و صرفنظر تبدیل می شود.

به دلیل اینکه ظاهری که فرد از خود به دنیای بیرون نشان می دهد، نسبت به باطن فرد متفاوت می باشد.

انرژی موجود در ماسک ها معمولا ایستا و راکد می باشد – این موضوع در رابطه با افرادی که آگاهی کامل نسبت به خود دارند و می توانند مشخصات درونی خود را بروز دهند، صحیح و معتبر نمی باشد.

سایت “مشاوره خانواده” به تدوین مقالات تخصصی و عمومی به منظور ارتقا سطح مشاوره در کشور عزیزمان می پردازد.

شخصیات دوم رویکرد انرژی درمانی

خود سطح پایین جنبه ای از شخصیت می باشد که در زیر ماسک قرار دارد.

این بخش نشانگر انرژی شناخته نشده و رد شده بوده و منعکس کننده جنبه مخرب شخصیت می باشد و هدف آن، مخفی نگه داشتن این بخش ها از سایر افراد و عدم مشاهده آن توسط دیگران می باشد.

بر خلاف ماسک که فرض می شود دارای انرژی ثابت و خسته کننده باشد، خود سطح پایین دارای انرژی و قدرت غنی تر و مفید تری می باشد.

خود سطح پایین در نتیجه تصمیم برای اجتناب از درد و با هزینه های مختلف ایجاد می شود.

این امر می تواند فرد را از احساسات و یا بخش های از بدن که منجر به درد می شود، دور کند. با این وجود، جدا شدن از احساسات به منظور اجتناب از درد می تواند به پیشرفت بی تفاوتی نسبت به خود و دیگران شود.

در نهایت، این بی تفاوتی می تواند منجر به ایجاد رفتارهای خشن و نامناسب نسبت به خود و دیگران شود.

شخصیت سوم رویکرد انرژی درمانی

خود عالی یک لایه شخصیتی می باشد که در قسمت زیر خود سطح پایین قرار دارد.

این لایه شخصیتی نشان می دهد که کدام یک از افراد به صورت واقعی در قسمت اصلی لایه شخصیتی خود قرار دارند.

این خود عالی به عنوان محرک انرژی زندگی در نظر گرفته می شود و یک آگاهی را نسبت به هویت و شخصیت فرد نشان می دهد.

این امر نه بد و نه خوب است؛

در مقابل، این یک امر حقیقی و صحیحی می باشد.

خود عالی مقارن با یک ظرفیت بیشتر در رابطه با ارتباط با دیگران و احساس انرژی و سر زندگی بیشتر می باشد.

افراد را تشویق می کند تا احساس شادی و زنده دلی بیشتری داشته باشند.

همچنین این لایه شخصیتی تمایل زیادی به رشد مستمر و نمو کردن دارد.

مشخصات مربوط به خود عالی شامل عشق ، قدرت، بینش، رهبری، شجاعت و صداقت درونی و سایر موارد می باشد.

همانند لایه های شخصیتی ماسک و خود سطح پایین، خود عالی هم در بدن فرد قابل مشاهده می باشد.

بنابراین، افرادی که قادرند به صورت صحیح و موثقی کیفیت ها و شخصیت های مربوط به خود عالی را بیان کنند.

می تواند رضایت، خوشحالی و شادی بیشتری در طول زندگی روزمره خود تجربه کنند.

چهار مرحله مربوط به رویکرد انرژی درمانی

طرفداران رویکرد انرژی درمانی بر این باور هستند که انرژی های درونی متوقف شده و نبود آگاهی نسبت به جنبه های مختلف شخصیتی می تواند در نتیجه تفکرات، احساسات و رفتارهای ناهنجار ایجاد شوند.

درمانگران انرژی های اصلی می خواهند تا این موانع را از بین ببرند و آگاهی خود را از طریق یک فرآیند چهار مرحله ای و در طول درمان ارتقاء دهند.

مراحل مربوط به این فرآیند شامل نفوذ به ماسک، تغییر شکل خود سطح پایین، در اولویت و مرکز قرار گرفتن خود عالی و ارتباط برقرار کردن با برنامه زندگی جهانی می باشد.

این فرآیند می تواند شبیه سفر برای خود اکتشافی می باشد و فرد با انجام موفق هر یک از مراحل، به مرحله بعد وارد می شود.

لایه اول رویکرد انرژی درمانی

نفوذ به لایه شخصیتی ماسک در اولین مرحله می تواند ترسناک باشد، در نتیجه ممکن است برخی از افراد درمانجو خودشان را با لایه شخصیتی ماسک بشناسند.

افرادی که می دانند هر فردی دارای یک لایه شخصیتی ماسک است.

و نیز افرادی که نمی توانند نیاز های خود را تامین کنند (هر چند که در گذشته قادر به تامین نیاز های خود بوده اند)، در عبور از این مرحله با چالش کمتری مواجه هستند.

یک روانشناس متخصص رویکرد انرژی درمانی می تواند توضیح دهد که این لایه های شخصیتی ماسک منجر به تحریف شدن شخصیت ها و کیفیت های ذاتی مربوط به خود عالی می شود و به افراد کمک کنند تا قبل از اینکه خصوصیات طبیعی شان از بین برود، این لایه شخصیتی را بشناسند و در آن نفوذ کنند.

لایه دوم رویکرد انرژی درمانی

دومین مرحله از این فرآیند شامل تغییر و تبدیل خودِ سطح پایین می باشد.

به دلیل اینکه این لایه شخصیتی شامل افراد دارای محرک ها و عواطف می باشد که در اغلب موارد سعی می کنند از دیگران جدا و مخفی باشند، به خطر افتادن و تغییر در خود سطح پایین می تواند چالش زا باشد.

در این مرحله، افراد مراجعه کننده به درمان می توانند آسیب ها و زخم های گذشته خود را شناسایی کنند.

نسبت به زخم هایی که به دیگران زده اند، احساس پشیمانی و ندامت داشته باشند.

در طول این مرحله، یاد آوری این نکته که همه افراد دارای یک خود سطح پایین هستند، یک نکته مهم و مفیدی می باشد.

برای مشخص و شناسایی کردن همه جوانب شخصیتی یک فرد، صادق بودن با خودِ درونی و شجاع بودن ضروری می باشد.

با این وجود، ممکن است یک درمانگر این قابلیت را داشته باشد تا با یاد آوری این نکته که این سفر در مرحله خود سطح پایین به اتمام نمی رسد.

تا سطح خود عالی ادامه دارد، باعث اطمینان آفرینی مجدد در این افراد شود.

این آگاهی می تواند باعث شود که افراد برای ادامه دادن پروسه درمانی همچنان انگیزه داشته باشند.

با این وجود، درمانگرها معمولا قبل از این مرحله ارزیابی می کنند که آیا افراد درمانجو این آمادگی را دارند که در معرض خود سطح پایین قرار گیرند.

این امر بدان دلیل است که در معرض خود سطح پایین قرار گرفتن می تواند تاثیرات منفی برای افرادی داشته باشد که برخی از مشکلات، از قبیل قصد خود کشی یا استرس بعد از آسیب را تجربه کرده اند.

لایه سوم رویکرد انرژی درمانی

سومین مرحله از این فرایند عبارت از قرار گرفتن در سطح خود عالی می باشد و بیانگر یک پیشروی طبیعی از مرحله دوم می باشد.

در مراحل قبلی، از انرژی برای سرکوب کردن عواطف و احساسات ناخواسته در سطوح شخصیتی ماسک و خود سطح پایین استفاده می شد.

این احتمال وجود داشت که احساسات ناخواسته سرکوب شده در مراحل قبل، در افراد درمانجو شکل بگیرد و بر روی رفتار آنها تاثیر گذار باشد و به همین دلیل سرکوب می شدند.

این انرژی می تواند در روان و در بدن فرد حضور داشته باشد و هدف آن به دست آوردن یک درک و بیان مستقل و آزاد، از خود عالی خلاق می باشد.

لایه چهارم رویکرد انرژی درمانی

چهارمین و آخرین مرحله به صورت برنامه زندگی جهانی و همگانی شناخته می شود.

در این مرحله، افراد با دنیای پیرامون ارتباط برقرار می کنند.

اساسا هدف از این مرحله این است که افراد درمانجو نسبت به به هم پیوستگی ها و ارتباطات داخلی مابین تمامی سبک های زندگی آگاهی پیدا کنند.

همچنین در این مرحله اصل تقابل هم نقش ایفا می کند.

این اصل بیانگر این است که با افزایش تعداد افرادی که به رشد کردن، داشتن یک رابطه آزاد و بیان خود اصلی شان ادامه می دهند، آنها تاثیر بیشتری بر روی جهان و جریان زندگی می گذارند.

تکنیک ها و تمرینات مربوط به رویکرد انرژی درمانی

انرژی و هوشیاری مولفه های اصلی مربوط به نظریه انرژی درمانی اصلی می باشند. سلامتی خوب بستگی به جریان انرژی بین بدن، مغز، عواطف و احساسات و اراده فرد دارد.

علاوه بر آن، برای شناسایی جریان انرژی افراد، افزایش آگاهی شخصی و درمان ذهن و بدن، اغلب دوره های درمانی مناسب می باشد که شامل کاربرد تکنیک های درمانی متنوعی هستند.

در حالی که ارتباط زبانی و شفاهی یک نقش مهمی را در طول درمان ایفا می کند.

همچنین متخصصان انرژی های اصلی از بدن فیزیکی، به عنوان یک ابزار مهم و حیاتی برای تشخیص و اندازه گیری درمان استفاده می کنند.

در بیشتر فرم های درمانی استفاده شده، فرد درمانجو به یک مربی متکی است،.

ولی در رویکرد انرژی درمانی، افراد تشویق می شوند تا در یک موقعیت مناسب و سرپا قرار داشته باشند و انرژی را از طریق پاها و ساق پاها به زمین منتقل کنند.

این موقعیت حاکی از آگاهی شخص، برقراری ارتباط، و مسئول بودن با ایستادن بر روی دو پا می باشد.

تکنیک ها و تمرینات مربوط به رویکرد انرژی درمانی

دوره های رویکرد انرژی درمانی

این دوره های رویکرد انرژی درمانی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تمرینات فیزیکی
 • ماساژ عضلات خاص توسط خود فرد
 • تمرینات تنفسی
 • تمریناتی که منجر به از بین رفتن مشکلات روانی و خالی شدن آن می شود.
 • روزنامه نگاری کردن
 • هنر
 • رقص
 • اظهارات غیر زبانی

مشکلاتی که با استفاده از رویکرد انرژی درمانی درمان شده اند

رویکرد انرژی درمانی تلاش دارد تا به افراد درمانجو کمک کند که از طریق خود شناسی به یک تبدیل و تغییر دست یابند.

این روش درمانی می تواند برای درمانی تعدادی از مشکلات ذهنی، رفتاری و حتی فیزیکی که مرتبط با احساسات سرکوب شده می باشند، به کار برده شود.

این فرآیند می توانند در برخی از موارد مشکل باشد، ولی نشان داده شده است.

که این روش از طریق شناخت عواطف و احساسات عمیق، منجر به بهبود عاطفی و فیزیکی وسیع و قابل توجه در افراد می شود.

مشکلات رویکرد انرژی درمانی

همچنین مشاهده شده است که این رویکرد انرژی درمانی برای برخی از مشکلات مفید می باشند. این مشکلات عبارتند از:

 • آسیب به خود یا خود زنی
 • قصد خود کشی
 • PTSD
 • سوء استفاده های فیزیکی، عاطفی و جنسی
 • چالش های رابطه ای و جنسی
 • مشکلات مربوط به شخصیت
 • مشکلات مربوط به عصبانی بودن
 • مشکلات مربوط به تصویر بدن
 • اضطراب، درد و افسردگی

آموزش رویکرد انرژی درمانی

موسسه انرژی های اصلی ارائه دهنده برنامه های گواهی نامه ای ۴ ساله می باشد.

این برنامه معمولا به صورت سالانه و از اکتبر تا ژوئن اجرا می شود و در طول هفته پنج جلسه دارد (جمعه تا عصر یکشنبه).

در دو سال اول این برنامه به افراد درمانجو کمک می شود تا به صورت منطقی، عاطفی و فیزیکی با اصول مربوط به رویکرد انرژی درمانی ارتباط برقرار کرده و با آن سر و کار داشته باشند.

بخش ماقبل بالینی برنامه شامل کاربردهای می باشد که منجر پیشرفت محسوس در سیستم های انرژی شخص و عملکردهای آن می شود، یک مرحله ای است که بیشتر به صورت تجربی انجام می گیرد.

در طول دو سال نهایی برنامه، درخواست کنندگان دوره تکنیک های بالینی، دانش و حمایت های عملی را دریافت می کنند.

این افراد تحت آموزش با یک ناظر کار می کنند و در طول سال سوم خود، با تعداد محدودی از افراد درمانجو سر و کار دارند.

در سال چهارم، این افراد بر روی حوزه های خاص و کار گروهی متمرکز می شوند.

آموزش رویکرد انرژی درمانی

متخصصان مجاز انرژی درمانی

برای اینکه افراد تحت آموزش به متخصصان مجاز و دارای گواهی نامه تبدیل شوند، نیاز دارند که:

 1. تمامی تکالیف برنامه های را به صورت کامل انجام دهند.
 2. در هر سال، این افراد باید به همراه یک متخصص انرژی اصلی، ۲۴ دوره انفرادی، یا ۱۸ دوره انفرادی به علاوه ۱۰ دوره گروهی، یا ۱۸ دوره انفرادی به علاوه ۸ دوره مربوط به صورت زوجی، یا ۱۸ دوره انفرادی به علاوه یک دوره فشرده انرژی ها اصلی به عنوان یک فرد درمانجو را پشت سر بگذارند.
 3. نُه دوره نظارت انفرادی را با یک ناظر و در طی سال ها سوم و چهارم کامل کنند.

محدودیت ها و مشکلات مربوط به انرژی درمانی

این فرض که همه افراد دارای باطن درست، حقیقی و خوبی می باشند ، می تواند یک ساده سازی بیش از حد نسبت به روان افراد باشد.

علاوه بر آن، مطابقت داشتن مولفه های روحی با ایده های قبلی مربوط به موارد تاثیر درمان در انرژی درمانی، برای برخی از افراد مشکل می باشد.

افرادی که مشکلات سلامت روانی مزمن و یا سختی را تجربه می کنند که با کاهش قدرت شناخت آنها همراه است (مواردی از قبیل اسکیزوفرنی و یا جنون و زوال عقل).

ممکن است در نتیجه استفاده از این روش درمانی به هیچ بهبودی دست پیدا نکنند.

در آخر، در حالی که گزارش های بالینی از کارایی این نظریه حمایت می کنند، ولی در شرایط فعلی هیچ نوع شاهد عینی و تجربی وجود ندارد که از این روش حمایت کند.

سایت “مشاوره خانواده” به تدوین مقالات تخصصی و عمومی به منظور ارتقا سطح مشاوره در کشور عزیزمان می پردازد.

پانوشت ها

[۱] John C. Pierrakos

[۲] Wilhelm Reich

[۳] Alexander Lowen

[۴] Eva

[۵] Path

دگزامفتامین

دگزامفتامین، موارد و عوارض مصرف دگزامفتامین دگزامفتامین چیست و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟ دگزامفتامین همان دکستروآمفتامین است که نوعی داروی محرک عصبی می باشد و باعث افزایش فعالیت مغزی می شود و در مواردی مانند بیش فعالی کودکان و حمله خواب مورد استفاده قرار می گیرد، اما این دارو عوارض جسمانی […]

ریزش مو ، علل و درمان های خانگی برای ریزش مو

ریزش مو ، علل و درمان های خانگی برای ریزش مو ریزش مو عاملی بسیار شایع در میان مردان و زنان می باشد و در دراز مدت بر روی ظاهر افراد تغییراتی ایجاد می کند که باعث نگرانی افراد می شود، ریزش پنجاه تا صد عدد مو در طول روز طبیعی می باشد این اتفاق […]

قرص میزوپروستول

قرص میزوپروستول، موارد مصرف، موارد منع مصرف و عوارض قرص میزوپروستول را با نام تجاری سایتوتک (Cytotec) می شناسند و یکی از قرص هایی است که علاوه بر کاهش خطر ابتلا به زخم معده، برای سقط جنین و ختم حاملگی در سه ماه اول بارداری مورد استفاده قرار می گیرد. مصرف این قرص در مقایسه […]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *