Warning: dirname() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/farspir/public_html8/moshavereh_khanevade/wp-content/plugins/intelly-related-posts/includes/actions.php on line 10
روانشناسی چیست ؟ | همسرانه :مشاوره خانواده
روانشناسی چیست ؟

روانشناسی چیست ؟

طبق نظر انجمن روانشناسی آمریکا ، روانشناسی مطالعه ذهن و رفتار است. این مطالعه ذهن ، نحوه کار و تأثیر آن بر رفتار است.

APA اضافه می کند که آن را “پذیرای همه جنبه های تجربه انسان، از توابع از مغز به اقداماتی که ملل، از رشد کودک به سالمندان مراقبت.”

روانشناسان و روانپزشکان برای کمک به افرادی که دارای شرایط بهداشت روانی هستند همکاری می کنند ، اما کاملاً یکسان نیستند.

یک روانشناس بیمار را از طریق روان درمانی معالجه می کند ، و با تغییر رفتار به تسکین علائم کمک می کند. نقش روانپزشک، که یک پزشک پزشکی است، بیشتر بر روی تجویز دارو و سایر مداخلات برای مدیریت شرایط بهداشت روان متمرکز است.

روانشناسی چیست

حقایقی سریع درباره روانشناسی

  • روانشناسی مطالعه رفتار و ذهن است.
  • روانشناسی انواع مختلفی دارد ، مانند روانشناسی شناختی ، پزشکی قانونی ، اجتماعی و رشد.
  • فرد مبتلا به بیماری که سلامت روانی وی را تحت تأثیر قرار می دهد ، ممکن است از ارزیابی و درمان با روانشناس بهره مند شود.
  • یک روانشناس ممکن است درمانی را ارائه دهد که بر سازگاری های رفتاری متمرکز باشد.
  • روانپزشک یک پزشک پزشکی است که بیشتر تمرکز خود را روی مدیریت پزشکی مسائل بهداشت روان می گذارد.
روانشناسی چیست؟

ذهن بسیار پیچیده است و درمان شرایطی که به آن مربوط می شود دشوار است.

فرآیندهای فکری ، احساسات ، خاطرات ، رویاها ، ادراکات و … را نمی توان از نظر جسمی مانند بثورات پوستی یا نقص قلب مشاهده کرد.

در حالی که علائم جسمی برخی از مسائل مربوط به سلامت روان را می توان مشاهده کرد ، مانند پلاک هایی که با بیماری آلزایمر ایجاد می شوند ، بسیاری از نظریه های روانشناسی مبتنی بر مشاهده رفتار انسان است.

یک روانشناس عملی با بیماران ملاقات می کند ، ارزیابی هایی را انجام می دهد تا بفهمد نگرانی آنها چیست و چه مشکلی ایجاد می کند ، و مثلاً از طریق مشاوره و روان درمانی درمانی را پیشنهاد یا ارائه می دهد.

روانشناسان ممکن است نقش های دیگری نیز داشته باشند. آنها ممکن است برای مشاوره به مقامات بهداشتی و سایر ارگانها در مورد راهکارهای اجتماعی ، ارزیابی کودکانی که یادگیری در مدرسه برای آنها دشوار است ، کارگاههایی را در مورد چگونگی جلوگیری از زورگویی ، کار با تیمهای استخدام در شرکتها و موارد دیگر انجام دهند.

شاخه های روانشناسی

روانشناسی انواع مختلفی دارد که اهداف مختلفی را دنبال می کنند. هیچ روش ثابت برای طبقه بندی آنها وجود ندارد ، اما در اینجا انواع متداول آورده شده است.

روانشناسی بالینی |روانشناسی چیست

روانشناسی بالینی به منظور درک ، پیش بینی و تسکین مشکلات مربوط به سازگاری ، ناتوانی و ناراحتی ، علم ، نظریه و عمل را ادغام می کند. این سازگاری ، سازگاری و رشد شخصی را تقویت می کند.

یک روانشناس بالینی بر جنبه های فکری ، عاطفی ، بیولوژیکی ، روانشناختی ، اجتماعی و رفتاری عملکرد انسان در طول زندگی فرد ، در فرهنگ های مختلف و سطوح اقتصادی اجتماعی متمرکز است.

روانشناسی بالینی می تواند در درک ، پیشگیری و تخفیف پریشانی یا اختلال عملکرد ناشی از روانشناسی به ما کمک کند و بهزیستی و رشد فردی فرد را ارتقا بخشد.

ارزیابی روانشناختی و روان درمانی در عمل روانشناسی بالینی نقشی اساسی دارد ، اما روانشناسان بالینی اغلب در تحقیقات ، آموزش ، شهادت پزشکی قانونی و سایر زمینه ها نیز نقش دارند.

روانشناسی چیست

روانشناسی چیست ؟

روانشناسی شناختی

روانشناسی شناختی فرایندهای ذهنی درونی ، مانند حل مسئله ، حافظه ، یادگیری و زبان را بررسی می کند. این به چگونگی تفکر ، درک ، ارتباط ، یادآوری و یادگیری افراد می پردازد. این رابطه نزدیک با علوم اعصاب ، فلسفه و زبانشناسی دارد.

روانشناسان شناختی به چگونگی کسب اطلاعات ، پردازش و ذخیره اطلاعات توسط افراد نگاه می کنند.

برنامه های عملی شامل نحوه بهبود حافظه ، افزایش دقت در تصمیم گیری یا نحوه تنظیم برنامه های آموزشی برای تقویت یادگیری است.

روانشناسی رشد

این مطالعه علمی از تغییرات روانشناختی سیستماتیک است که فرد در طول زندگی تجربه می کند و اغلب به عنوان رشد انسانی شناخته می شود.

این نه تنها بر روی نوزادان و کودکان خردسال بلکه نوجوانان ، بزرگسالان و افراد مسن نیز تمرکز دارد.

عوامل شامل مهارت های حرکتی ، حل مسئله ، درک اخلاقی ، به دست آوردن زبان ، احساسات ، شخصیت ، خودپنداره و شکل گیری هویت است.

همچنین به ساختارهای ذهنی ذاتی در برابر یادگیری از طریق تجربه ، یا نحوه تعامل خصوصیات فرد با عوامل محیطی و تأثیر آن بر رشد ، می پردازد.

روانشناسی رشد با زمینه هایی مانند زبانشناسی همپوشانی دارد.

روانشناسی تکاملی |روانشناسی چیست

روانشناسی تکاملی بررسی می کند که چگونه رفتار انسان ، به عنوان مثال زبان ، تحت تأثیر تنظیمات روانشناختی در طول تکامل تأثیر پذیرفته است.

یک روانشناس تکاملی معتقد است که بسیاری از صفات روانشناختی انسان از این نظر سازگار هستند که ما را قادر به زنده ماندن در طول هزاران سال کرده اند.

روانشناسی قانونی (جرم شناسی)

روانشناسی قانونی شامل اعمال روانشناسی در تحقیقات جنایی و قانون است.

یک روانشناس قانونی روانشناسی را به عنوان علمی در سیستم عدالت کیفری و دادگاه های مدنی اعمال می کند.

این شامل ارزیابی عوامل روانی است که ممکن است روی یک پرونده یا رفتار تأثیر بگذارد و ارائه یافته ها در دادگاه.

رفتار با همسر حساس (3)

روانشناسی سلامت

روانشناسی سلامت را پزشکی رفتاری یا روانشناسی پزشکی نیز می نامند.

این مقاله مشاهده می کند که چگونه رفتار ، زیست شناسی و زمینه های اجتماعی بر بیماری و سلامتی تأثیر می گذارد.

یک پزشک اغلب ابتدا به بررسی علل بیولوژیکی یک بیماری می پردازد ، اما یک روانشناس سلامت تمام افراد و مواردی را که بر وضعیت سلامتی آنها تأثیر می گذارد متمرکز می کند. این ممکن است شامل وضعیت اقتصادی اجتماعی ، تحصیلات و سوابق و رفتارهای آنها باشد که ممکن است بر بیماری تأثیر بگذارد ، مانند رعایت دستورالعمل ها و داروها.

روانشناسان بهداشت معمولاً در کنار سایر متخصصان پزشکی در محیط های بالینی کار می کنند.

عصب روانشناسی

عصب روانشناسی ساختار و عملکرد مغز را در رابطه با رفتارها و فرایندهای روانشناختی بررسی می کند. اگر یک بیماری شامل ضایعات در مغز باشد ، و ارزیابی هایی که شامل ثبت فعالیت الکتریکی در مغز است ، ممکن است یک روانپزشکی عصبی درگیر شود.

ارزیابی عصب روانشناختی برای تعیین اینکه آیا فرد به دنبال آسیب مغزی مشکوک یا تشخیص داده شده مانند سکته مغزی ، احتمالاً دچار مشکلات رفتاری می شود ، استفاده می شود .

نتایج می تواند یک پزشک را قادر به ارائه درمانی کند که ممکن است به فرد در دستیابی به بهبودهای احتمالی آسیب شناختی رخ داده کمک کند.

روانشناسی شغلی

روانشناسان شغلی یا سازمانی در ارزیابی و توصیه های مربوط به عملکرد افراد در محل کار و آموزش نقش دارند.

آنها به شرکتها کمک می کنند تا روشهای م moreثرتری برای عملکرد خود پیدا کنند و نحوه رفتار افراد و گروهها در محل کار را بفهمند.

این اطلاعات می تواند به بهبود اثربخشی ، کارایی ، رضایت شغلی و حفظ کارکنان کمک کند.

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی از روشهای علمی برای درک تأثیر اجتماعی بر رفتار انسان استفاده می کند. این مقاله می کوشد توضیح دهد که چگونه احساسات ، رفتار و افکار تحت تأثیر حضور واقعی ، تصوری یا ضمنی افراد دیگر قرار می گیرند.

یک روانشناس اجتماعی به رفتار گروهی ، درک اجتماعی ، رفتار غیر کلامی ، انطباق ، پرخاشگری ، تعصب و رهبری نگاه می کند. درک اجتماعی و تعامل اجتماعی به عنوان کلیدی برای درک رفتار اجتماعی تلقی می شود.

شاخه های دیگر شامل روانشناسی نظامی ، مصرفی ، آموزشی ، فرهنگی و محیطی است. تعداد شاخه ها همچنان در حال رشد است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *