مشخصات این آزمون :

فروش بالا ، نیاز به ابزارهای اضافی ، مقاومت در برابر موارد نادرست ، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

عربی، چینی (ساده‌سازی شده) ،چینی (سنتی) ،کرواسیایی، چکی ،هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسه‌ای، آلمانی، یونانی ،هندی ، مجارستانی، ایتالیایی، پرتقالی، روسیه‌ای، صربستانی، اسلواکیایی، اسلوونیایی، اسپانیایی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

آزمون برای شناسایی درک و پردازش اطلاعات بصری پیرامونی طراحی شده است.

پس زمینه نظری :  درک تصویری مناسب، یک مورد حتمی برای اکثر فعالیت‌ها، همانند رانندگی یک موتور سیکلت می‌باشد که در آن فرد با ماشین سر و کار دارد. بیش از ۹۰ % اطلاعات به دست آمده از رانندگان، با استفاده از کانال بصری به دست آمده است.

در ادبیات مربوط به این جنبه‌های بصری رانندگی، معمولا درک بصری پیرامونی در رابطه با سه مورد ذکر شده است که عبارتند از:

  • تخمین سرعت (سرعت زاویه بالاتر در میدان دید پیرامونی ایجاد می‌شود).
  • کنترل کردن وسیله نقلیه (اشیا در سمتی هستند که در گذشته، راه کالسکه رو به صورت پیرامونی وجود داشت).
  • نظارت بر محیط حرکت (پیدا کردن اتفاقات و اشیا، همانند ماشین های سبقت گرفته یا خودرهایی که در آن طرف خیابان ظاهر می‌شوند).

PP به عنوان یک ابزار صرف مبتنی بر حرکت طراحی شده است که استانداردهای روش شناختی بالا را در بر می‌گیرد.

اجرا  :

دیود های منتشر کننده نوری که در ماشین نصب شده است، محرک‌های نوری را ایجاد می‌کنندکه با یک سرعت از قبل تعیین شده حرکت می‌کند (با جهش های منظم). محرک مهم در فاصله‌های از قبل تعیین شده ظاهر می‌شود؛

فرد پاسخ‌دهنده نسبت با فشار دادن پدال پا، به این محرک‌ها واکنش نشان می‌دهد. در همان زمان، وی باید توپ در حال حرکت بین دو خط  متقاطع را در صفحه موجود نگه دارد.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمون در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی:

متغیرهایی که امتیاز بندی می‌شوند، عبارتند از: کل میدان دید، زاویه های دید چپ / راست، رد گذاری انحرافی ، تعداد موارد موفق در چپ / راست، تعداد واکنش‌های نادرست ، تعداد واکنش‌های حذف شده، زمان واکنش متوسط چپ / راست.

پایایی :

سازگاری درونی (آلفای کرونباخ) برای متغیره میدان دید، برابر با r = 0.96 است؛ سازگاری درونی برای متغیر انحراف ردیابی برابر با r = 0.98 می‌باشد.