در بیماری های روانی زنان درونگرا و مردان برون گرا می باشند که بر طبق یک مطالعه جدید بیان می‌کنند که زنان بیشتر مبتلا به اضطراب و اختلالات خلقی خواهند شد.

مثل افسردگی در صورتی که سلامت روانی مردان مسئله می باشد که مربوط به شخصیت غیر اجتماعی و همینطور اختلالات بد رفتاری می باشد.

مطالعات نشان گر این می باشد که به همین علت زنان بیشتر احساسات خود را پنهان خواهم کرد که موجب احساس تنهایی و افسردگی در آنها خواهد شد در صورتی که مردان آن را آشکار می کنند که موجب پرخاشگری و بدون فکر عمل کردن آنها خواهند شد.

در رابطه با افسردگی ۲۲ درصد از زنان بازگو کرده اند که در طول زندگی خود این حالت را دارا می باشند و ۱۳ درصد از مردان دارای افسردگی می باشد که مطالعات نشان گر این می باشد که ۷ درصد از زنان دچار ترس و وحشت و پنج درصد آنها دچار اضطراب می باشند .

در صورتی که در مردان سه درصد دچار استرس و سه درصد دچار افسردگی می باشد که در مردان بین این اختلالات رایج ترین نوع وابستگی به الکل و شخصیت غیر اجتماعی آنها می باشد .

پژوهشگر ها اعتقاد دارند که ۱۷ درصد مردان وابسته به الکل و ۵ درصد آنها شخصیت غیر اجتماعی دارا می باشند در صورتی که ۸ درصد در زنان وابسته به الکل هستند و یک درصد از زنان دچار شخصیت غیر اخلاقی می باشند.

در اشخاص درونگرا نهایت خودگرایی و درونگرایی مشاهده می‌شود و آن‌ها احساسی نسبت به اطرافیان ندارند که در رابطه با شخصیت انسان های درونگرا باید بیان کرد .

در شخصیت های اسکیزوئید درونگرا نهایت خودگرایی و درونگرایی مشاهده می‌شود و گروه مبتلایان به این فرم شخصیتی هیچگونه احساسی به اطرافیان دارا نمی باشد که این اشخاص علاقه‌ای به نزدیک شدن به ایجاد کردن ارتباط با اطرافیان از خود نشان نمی دهد .

برای ابراز کردن محبت و یا انتقاد کردن از اطرافیان هم هیچ گونه ارزش و اهمیتی قائل نمی باشند که این جدایی دنیای انسانها را از اوایل دوره نوجوانی در برخورد اشخاص نگران می‌توان مشاهده کرد .

دوستی و ارتباط عاطفی و همینطور ارتباط حرفه ای و اجتماعی در این اشخاص تحت تاثیر بی تفاوت بودن و درونگرایی آنها می باشد که اختلال اساسی در این بیماری شخصیتی ضعیف بودن در به وجود آوردن ارتباط چه از طریق ابراز کردن محبت و اهمیت دادن به احساسات و چه از راه دریافت کردن علاقه و محبت و همینطور توجه کردن به اطرافیان باشد.

بیشترین اشخاص جز با تعداد انگشت شماری از نزدیکان و با اطرافیان ارتباط صمیمی دارا نمی باشند این اشخاص به کارهایی دست خواهند زد که در تنهایی قابل انجام شدن می‌باشد اینکه این اشخاص به تدریج به اوج احساس خواهند رسید و درست برعکس شخصیت برونگرا که همیشه در اوج می باشند.

این اشخاص همیشه در پایین ترین درجه احساسی واقع می باشند.

این اشخاص اصولا علاقه ای به وجود آوردن ارتباط ندارند که این نوع شخصیت به تدریج در رجوع کردن به درمانگاه های اعصاب و روان یا رجوع ‌کنندگان به تراپیست ها مشاهده می شود

اینکه نوع اینگونه شخصیت ها بیشتر در مردان مشاهده می‌شود که بی‌علاقه بودن به ارتباط برقرار کردن با اطرافیان و در نتیجه محدود بودن تعداد دوستان و آشنایان آن و محدود بودن درجه ی احساسات و دست زدن به کارهایی که ارتباط محدود با اطرافیان دارا باشد.

از جمله خصوصیات شخصیتی اینگونه اشخاص می باشد اما زنانی که مبتلا به این شخصیت می باشند.

اگر هم به دلیل احتیاج اجتماعی به ازدواج کردن با شخص دیگری تن به ازدواج با دیگری بدهند اغلب توانایی ابراز عشق و علاقه به همسر خود ندارند و در صورت به دنیا آوردن یک فرزند هم از ابراز کردن شور و شوق مادرانه عمل خواهند کرد .

که این اشخاص از فعالیت‌های محدود لذت خواهند برد این معنا می باشد که انسان اسکیزوئید از مجموعه هفت گانه ی حیات به تعداد بسیار کمی تعلق خاطر نشان خواهد داد و در حقیقت های زندگی آنها محدود می باشد .

این اشخاص برخلاف شخصیت پارانوئید خود تماس با حقیقت را از دست نخواهند داد اما تحت تاثیر حقیقت هم قرار نخواهند گرفت به این معنی می باشد که نه از ستایش و تمجید اطرافیان به آنها شادمانی دست خواهد داد .

نه انتقاد و بدگویی اطرافیان آنها را نگران و ناراحت خواهد کرد این نشانه ها شروع نوجوانی در اشخاص مشاهده خواهد شد که گاهی در این اشخاص حرکت ها و گفتار های بخصوصی مشاهده می شود که بیشتر شبیه آدم ماشینی نامیده می شود.

ویژگی های اشخاص درونگرا

شاید پذیرفتن آن دشوار باشد که این که درون گرا می باشید وقتی که صحبت از اشخاص درونگرا می شود ما اغلب تصور می‌کنیم که اشخاص درونگراها انسانهایی می‌باشند که بقیه را دوست ندارند.

درونگراها می‌توانند انسان های خونگرم و همینطور علاقه مند به اطرافیان و قدرتمند به سبک و روش خود باشند اما این که خیلی‌ها به ویژگی درونگرا بودن چسبانیده اند باعث شده است که درون خود را یک نقص تلقی کنند.