زبان‌ها:

انگلیسی ، آلمانی.

این برنامه پیچیده می‌باشد، ولی به آسانی قابل استفاده است و در ایجاد آزمون‌های پرسش‌نامه ای مربوط به خودتان، به شما کمک می‌کند. هیچ گونه نیازی به دانش در مورد زبان برنامه ریزی و اطلاعات فنی وجود ندارد.

TG شما را قادر می‌کند تا سیستم آزمون وینا را به راحتی ویرایش کنید تا متناسب با نیاز‌های شما باشد.

تولید کننده آزمون برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارتند از:

پرسش‌نامه ها و بررسی‌هایی که از تولید کننده آزمون استفاده می‌کنند

استفاده از تولید کننده آزمون برای اجرای یک پرسش‌نامه، محبوبیت بالایی دارد. این پرسش‌نامه ها، به صورت آزمون نمی‌باشند، بلکه فقط یک ارزیابی ساده ای هستند.

برای مثال، TG استفاده شده در مراکز بالینی برای سوال کردن در مورد وضعیت سلامتی فعلی بیماران استفاده می‌شود، در حالی که در مورد شرکت ها، می‌تواند برای آزمون کردن دانش فرد یا بدست آوردن اطلاعات بیو گرافیکی ، برای مثال در مورد متقاضیان کار، به کار گرفته شود.

پرسش‌نامه ها :

پرسش‌نامه ها هم به صورت آزمون‌های قدرت و هم آزمون‌های شخصیتی قابل طراحی می‌باشند.

آزمون‌های محرک نما :

ایجاد آزمون‌های محرک نما، شامل ارائه تصاویر خودتان یا مجموعه‌های تصاویر و تعریف کردن طول زمان برای نمایش هر یک از آن ها می‌باشد. همچنین سوالاتی که بعد از ارائه محرک نماهای بر روی صفحه ، از فرد پاسخ‌دهنده پرسیده می‌شوند، به راحتی قابل ایجاد هستند.

ایجاد آزمون :

عملکرد‌های مشابه و یکسانی برای این آزمون‌های خود ایجاد شده در دسترس می‌باشند که مشابه تمامی آزمون‌های مربوط به سیستم آزمون وینا هستند. برخی از گزینه‌های طراحی عبارتند از:

در زمانی که آیتم‌های آزمون به صورت تصادفی ارائه شوند، تولیدکننده آزمون اجازه می‌دهد تا آزمون ایجاد شود.

گزینه‌های طراحی چندرسانه ای(گرافیک ها، عکس ها، اسناد اسکن شده، فایل های صوتی و ویدئویی در فرمت های WAV، MP3 یا AVI ).

در این مرحله، امکان تنظیم محدودیت زمانی برای آیتم‌ها وجود دارد.

فرمت آزمون می‌تواند به صورت انفرادی برای هر آیتم مشخص شود. یکی از حالت های پاسخ انتخاب شوند. حالت های پاسخ عبارتند از: دو نوع از فرآیند انتخاب چندگزینه ای(فقط یک پاسخ یا چندین پاسخ امکان پذیر باشد)؛ وارد کردن اعداد با صفحه کلید (مجازی)؛ ثبت آلفا – عدد؛ ثبت کردن تاریخ.

علاوه بر فرمت های پاسخ گویی مرسوم، شما می‌تواند از یک مقیاس تشخیصی هم استفاده کنید. در این فرمت پاسخ گویی، فرد با حرکت دادن مارکر بر روی یک مقیاس متغیر، که به شکل مثلث نشان داده شده است و از چپ به راست افزایش می‌یابد، جواب خود را وارد می‌کند.