رضایت از زندگی مفهومی درونی و خاص برای هر شخص است و به سنجش شناختی هر شخص از زندگی اش مرتبط است.

تست زیر برای این است که شما متوجه بشید که آیا هم اکنون از زندگی خود راضی هستید یا خیر؟

1- چند وقت یک بار ناراحتی هایتان را سر شخص دیگری خالی می کنید؟

الف) گاهی اوقات

ب) هیچ گاه یا به ندرت

ج) زیاد

2- آیا تا به حال آرزو کرده اید که جای شخص دیگری بودید؟

الف) گاهی اوقات اوقات که می بینم بعضی اشخاص از من خوش شانس تر می باشند، آرزو می کنم ای کاش جای آن ها بودم.

ب) هیچ گاه آرزو نکردم جای شخص دیگری باشم.

ج) بسیاری اوقات با دیدن زندگی بعضی ها آرزو می کنم که جای آن ها باشم.

3- آیا آرزو می کنید که در جا و زمان دیگری به دنیا آمده بودید؟

الف) گاهی اوقات

ب) همواره

ج) هیچ گاه

۴- آیا تا به حال حس کرده اید در تنگنا قرار گرفته اید؟

الف) گاهی اوقات

ب) هیچ گاه یا به ندرت

ج) بیشتر اوقات

۶ – اگر قادر بودید مدت یک سال زندگی خود را با شخص دیگری عوض کنید، آیا این کار را انجام می دادید؟

الف) شاید، بستگی به این دارد که با چه کسی زندگی ام را عوض کنم.

ب) هیچ گاه چنین کاری نمی کردم.

ج) بله، حتما این کار را می کردم.

۷ – آیا به اشخاص پولدار و مشهور حسادت می کنید؟

الف) گاهی اوقات

ب) هیچ گاه یا به ندرت

ج) بیشتر اوقات

۸- آیا از کارتان لذت می برید؟

الف) گاهی اوقات

ب) بله

ج) خیر

۹- آیا اغلب برای تعطیلات از خانه و شهرتان دور می شوید؟

الف) بیشتر اوقات

ب) گاهی اوقات

ج) همواره

10- آیا تا به حال برای زیباتر شدن، جراحی زیبایی انجام داده اید؟

الف) قصد دارم این کار را انجام بدهم.

ب) خیر

ج) بله

به چه میزان از زندگی تان راضی هستید؟

۱۱ -آیا معتقدید از اوقات فراغتتان به بهترین شکا ممکن استفاده می کنید؟

الف) آن قدر که دوست دارم، نمی توانم از زمان استراحتم استفاده کنم.

ب) بله

ج) خیر، چون آن قدر وقت ندارم که به کارهای متفرقه بپردازم.

12- آیا اغلب شب ها خوب می خوابید؟

الف) خیلی تلاش می کنم، اما نمی توانم شب ها خوب بخوابم.

ب) بله

ج) گاهی اوقات

13- آیا به شرایط سایرین حسادت می کنید؟

الف) گاهی اوقات

ب) هیچ گاه یا به ندرت

ج) بیشتر اوقات

۱4- آیا به خاطر سایرین کاری را که دوست ندارید، انجام می دهید؟

الف) گاهی اوقات

ب) هیچ گاه یا به ندرت

ج) بیشتر اوقات

15- آینده را چگونه می بینید؟

الف) تا اندازه ای برای آینده ام استرس دارم .

ب) امیدوارم در آینده شرایط و حالم مانند حالا باشد.

ج) کاملا امیدوارم آینده از امروز خیلی بهتر باشد.

۱۶- آیا تا به حال حس حقارت کرده اید؟

الف) گاهی اوقات

ب) اصلا

ج) بسیاری اوقات

17- به نظرتان کدام یک از این کلمات بیشتر اوضاع شما را بیان می کند؟

الف) متعادل

ب) راضی

ج) خسته

۱۸- آیا حس می کنید بسیاری از آرزوهایتان از شما دور هستند؟

الف) خیر

ب) وقتی فکر می کنم می بینم آرزویی ندارم که بخواهم به آن برسم.

ج) بسیاری از آرزوهایم از من دور هستند.

۱۹- آیا حس می کنید زندگی و خانواده ای متعادل دارید؟

الف) تا حدودی

ب) قطعا بله

ج) نه متاسفانه

۲۰ – آیا به زندگی دید مثبتی دارید؟

الف) گاهی اوقات اوقات شرایط به گونه ای است که نمی توان دید مثبتی به آن داشت.

ب) تلاش می کنم همواره مثبت اندیش باشم.

ج) اصلا نمی توانم خودم را یک انسان مثبت اندیش بنامم.

۲۱- آیا از زندگی بهره کافی برده اید؟

الف) تا حدودی

ب) بله

ج) خیر

۲۲ – به چه میزان برایتان مقدور است که ریلکس کنید؟

الف) گاهی اوقات

ب) همواره

ج) به ندرت

به چه میزان از زندگی تان راضی هستید؟

۲۳- تا به حال از زیاد خواهی خود خسته شده اید؟

الف) گاهی اوقات

ب) هیچ گاه یا به ندرت

ج) بیشتر اوقات

24- اگر بخواهید با نگاهی اوقات مختصر به زندگی تان آن را توصیف کنید، با کدام یک از این موارد بیشتر موافق هستید؟

الف) از زندگی ام راضی هستم اما حس می کنم هنوز هم باید موفقیت های بیشتری کسب کنم.

ب) از زندگی و شرایطی که دارم کاملا راضی هستم.

ج) وقتی به زندگی ام نگاه می کنم، عصبانی می شوم که نتوانسته ام زندگی خوبی برای خودم بسازم.

۲۵ – آیا از خودتان راضی هستید؟

الف) تقریبا

ب) کاملا

ج) خیر

اکنون برای محاسبه امتیازات به

• جواب ب دو امتیاز

• جواب الف یک امتیاز

• جواب ج صفر امتیاز

در نظر نگیرید.

• امتیاز ۴۰ تا 50

یکی از معانی رضایت این است که اوضاع را همان گونه که هست، بپذیریم.

امتیاز شما نشان می دهد که از زندگی تان راضی هستید.

آرامش درونی دارید و در مجموع انسان شادی هستید.

حتی انرژی مثبت شما روی اطرافیانتان نیز تاثیر می گذارد.

در بعضی دیگر رضایت به این معنی است که آن ها ناراحتی و فشاری از جانب دیگران ندارند.

درگیری و تنشی با اطرافیانشان ندارند .

کسی آزارشان نمی دهد و سرگرم زندگی خود هستند.

دلیلی هم ندارد که بخواهند دیدگاهشان را تغییر بدهند.

مردی بود که فقط هنگام ماهیگیری خوشحال بود.

تنها چیزی که به او انرژی مثبت می داد ماهیگیری بود.

پس برای اینکه خوشحال باشد، صبج، ظهر، عصر و شب ماهیگیری می کرد.

خوشبختانه شما راه خوشحال شدن را در زندگی پیدا کرده اید و از این وضعیت راضی هستید.

هر کسی باید در زندگی راهی برای خوشحال بودن پیدا کند تا بتواند دشواری های زندگی را تحمل کند.

به این دلیل که شخص شادی هستید و از زندگی رضایت دارید بسیاری اشخاص به شما حسادت می کنند.

پس مراقب باشید با صحبت های آن ها از مسیر درست زندگی تان منحرف نشوید.