۱- تصور کنید با فردی همکار می باشید که از نظر شما سرعت عملکرد او بر روی یک کار بسیار پایین است در این شرایط چه کاری انجام می دهید؟

• سعی می کنید تا آنجا که امکان دارد خودتان مسئولیت کارها را برعهده بگیرید

• تلاش می کنید ذهنتان را بر روی یک موضوع دیگر متمرکز نمایید

• روزی چند بار به او یادآوری می کنید که مهلت تحویل کار در شرف اتمام است

• با عصبانیت تمام سرعت خود را زیاد می کنید

۲- با کوهی از فایل های طبقه بندی نشده رو به رو هستید که بایستی با دقت آن ها را دسته بندی نمایید واکنش شما به این موضوع چیست؟

• سریع دست به کار می شوید به خودتان گوشزد می کنید که بعد از پایان یافتن کار حس خوبی به شما دست خواهد داد

• حداکثر چند ساعت به انجام این کار مشغول می شوید و بعد از آن کار دیگری را پیگیری می‌کنید

• درحالی که مدام غر میزنید ایل ها را دسته بندی می کنید

• با عصبانیت و خشم بسیار به سراغ فایل ها می روید و نمی توانید آنها را به خوبی دسته بندی نمایید

۳- در حال تماشای یک فیلم می باشید که از نظر شما جذاب نیست و حوصله تان سر می رود در این شرایط چه کاری می کنید؟

• کتابی به دست می گیرید شروع به خواندن می‌کنید اما حواستان کماکان به صفحه تلویزیون است

• مدام کانالها را عوض می‌کنید چون حوصله تان سر رفته است

• زیر لب به کارگردانی که استعداد ندارد بد و بیراه می گویید

• کنترل اوضاع و اعصاب را از دست داده و به دنبال کار دیگری می روید

۴- با یک چرخ پر از مواد غذایی به سوی یک فروشگاه می روید که ناگهان متوجه می شوید صفی بسیار طولانی در انتظار شماست و بایستی

معطل شده و منتظر بمانید چه کار می کنید؟

• خود را با شبکه‌های اجتماعی مشغول می کنید

• به یکی از دوستان نزدیکتان زنگ میزنید

• به فردی که کنار شما ایستاده غر میزنید

• با خشم تمام برخی از کالاهای غیر ضروری را حذف نموده تا کارتان زودتر راه بیفتد

۵- یکی از دوستان شما با شما تماس می گیرد و در مورد موضوعی با شما درد دل می کند چه برخوردی با او می کنید؟

• ضمن اینکه حواستان جای دیگر است به حرفهای او گوش می دهید

• به صورت ناگهانی مکالمه را پایان داده و موبایل را خاموش می کنید

• او را نصیحت می کنید که بایستی در این شرایط چه کاری انجام دهد و با یک بهانه ای خاص مکالمه را تمام می کنید

• وقتی دائماً صحبت هایش را تکرار می کند صحبت های تان را تمام می کنید

۶- مشغول انجام کاری برای یک پروژه خاص هستید و به مشکل خاصی بر می خورید چه واکنشی دارید؟

• کار را به فرد دیگری واگذار می کنید

• از سایر افراد و همکاران می خواهید که اظهار نظر نموده و پیشنهادات خود را ارائه دهند

• استراحت نموده و زمان دیگری را برای انجام کار در نظر می گیرید

• پروژه دیگری را آغاز می کنید

۷- فرزند شما دائما بهانه گیری می‌کند و نمی‌خواهد اتاقش را مرتب نماید در این شرایط چه کاری انجام می دهید؟

• خودتان به جای ایشان کار را انجام می دهید

• در مورد ایرادهای تنبلی با او صحبت می کنید

• مسئولیت تمیز کردن را بر عهده نمی گیرید و اجازه می دهید اتاقش کماکان نامرتب باقی بماند

• کودک را تنبیه کرده و عصبانی می شوید

۸- روز بسیار سختی پیش روی خود دارید چشم انداز شما چگونه است ؟

• فرصتی پیش آمده است تا بتوانید به خوبی بر روی سختی ها تمرکز نمایید

• چالشی جذاب است که توانایی های شما را محک می‌زند

• اعصاب و روان تان مورد آزمایش قرار می گیرد

• چالشی است که زندگی را از حالت یکنواخت خارج می کند

۹- انتظار یکسری اطلاعات حیاتی را دارید هنوز آماده نشده اند چه کار می‌کنید؟

• فرد مسئول این کار را به ستوه می اورید

• چندان مهم نیست و خودتان دست به کار شده و اطلاعات را جمع و جور می کنید

• کار دیگری انجام می دهید

• بسیار عصبانی شده و مانند اسفند بر روی آتش می مانید