مشخصات این آزمون :

نیاز به ابزارهای اضافی ، مقاومت در برابر موارد نادرست ،طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

بلغارستانی ، چینی(ساده‌سازی شده)، چینی(سنتی)، انگلیسی، آلمانی، مجارستانی ، پرتقالی، روسیه‌ای، سوئدی، ترکیه‌ای .

کاربرد :

ارزیابی آمادگی عمومی برای پذیرش ریسک.

پس زمینه نظری :

این آزمون بر مبنای مدل انتخاب ریسک آتکینسون  (۱۹۵۷) و تحقیقات روان‌شناسی در انتخاب سطوح چالشی، و با بررسی انگیزه پیشرفت فرد، آمادگی کلی وی را برای تحمل ریسک ارزیابی می‌کند.

اجرا :

در اطراف صفحه یک توپ سبز رنگی حرکت می‌کند که مسیر آن به صورت غیر قابل پیش‌بینی تغییر می‌کند.

شخص پاسخ‌دهنده راهنمایی می‌شود تا با استفاده از یک دسته کنترلی موجود در پنل جواب، یک دایره ای را بکشد که توپ سبز رنگ را در بر می‌گیرد و توپ را در داخل دایره نگه دارد. بر اساس مدت زمانی که توپ در داخل دایره باقی می ماند، امتیازات فرد پاسخ‌دهنده محاسبه می‌شود.

هدف از این کار به دست آوردن بالاترین امتیاز ممکن می‌باشد. حداکثر امتیاز به دست آمده بستگی به شعاع دایره دارد؛ شخص پاسخ‌دهنده شعاع مورد نظر را به صورت شخصی و قبل از هر اجرایی انتخاب می‌کند.

این آزمون از چهار مرحله تشکیل شده است، که هر مرحله  شامل پنج مورد اجرایی می‌باشد.

این آزمون تحت شرایط مختلف و در چهار مرحله انجام می‌شود. در اولین مرحله، نقطه های سفید به کُندی حرکت می‌کنند، در مرحله دوم سرعت آن افزایش می‌یابد، در مرحله سوم دایره به میزان ۹۰ درجه و در جهت پاد ساعت گرد می چرخد، و در مرحله چهارم، شرایط مربوط به سه مرحله اولیه به صورتی تصادفی اتفاق می افتند.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمون در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی :

مهم‌ترین متغیرهایی که امتیاز بندی می‌شوند عبارت از آمادگی برای پذیرش ریسک، تعداد کل نقاط، کارایی، و انحراف استاندارد شعاع می‌باشد.

متغیرهای دیگری که اندازه‌گیری می‌شوند عبارت از یک شعاع ایده آل، شعاع مربوط به چهار آزمون، و میانگین نقاط موجود در ۴ آزمون می‌باشد.

همچنین یک متغیر تکمیلی مربوط به تعدیل شعاع دایره هم در دسترس است. نتایج آزمون به شکل امتیازات خام و رتبه‌های درصدی ارائه می‌شوند.

پایایی :

به دلیل نوع روش امتیاز بندی استفاده شده، امکان محاسبه سازگاری درونی وجود ندارد. جنبه عملکردی RISIKO، منجر به این شده است که پایایی (قابلیت اطمینان) آزمون مجدد در طول شش هفته، برابر با ۰٫۷۰ باشد.