مشخصات این آزمون :

قابلیت اجرای آنلاین ، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

چینی (سنتی)، چکی، انگلیسی، فرانسه‌ای، آلمانی، مجارستانی، ایتالیایی، لهستانی ، پرتقالی، اسلواکیایی.

کاربرد:

FOLO یک روشی برای اندازه‌گیری استدلال منطقی غیر شفاهی می‌باشد. موارد موجود عبارت است  از این که فرد پاسخ‌دهنده باید قواعد مربوط به ساختار یک سری از شکل‌ها و عکس ها را شناسایی کند و این قواعد را به صورت منظم و در قالب سری های مداوم به کار بگیرد.

پس زمینه نظری :

FOLO استدلال استقرایی منطقی را اندازه‌گیری می‌کند. توانایی مربوط به استنباط یک قاعده عمومی از یک مورد خاص. بنابراین FOLO می‌تواند برای فاکتور “استدلال” اختصاص پیدا کند (Thurstone, 1938).

تعاریف گسترده مربوط به این فاکتور، یک طیف گسترده ای را شامل می‌شود که عبارتند از : استدلال مطلق و انتزاعی، روابط منطقی، استدلال استقرایی، توانایی تشخیص، توانایی پردازش و … در موارد زیادی،فاکتور هوش به عنوان ایجاد کننده هوش عمومی در نظر گرفته می‌شود.

 اجرا :

یک سری و مجموعه مربوط به شش شکل، که بر مبنای قواعد خاصی ایجاد شده است، ارائه می‌شوند.

وظیفه فرد پاسخ‌دهنده عبارت است از: پیدا کردن قاعده و وضعیتی می‌باشد که دو شکل، استمرار مناسبی را از سری‌ها تشکیل می‌دهند؛ همچنین فرد پاسخ‌دهنده باید از بین هشت جایگزین ممکن، یک مورد خاص را انتخاب کند.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمونی وجود دارد که شامل ۲۵ آیتم می‌باشد.

امتیاز بندی :

تعداد مواردی که درست انجام شده است، برای محاسبه توانایی استدلال استقرایی به کار گرفته می‌شود. امتیازات خام و استاندارد و رتبه‌های درصدی در راهنمای نتایج نشان داده شده‌اند.

بی‌طرفی :

همانند تمامی آزمون‌های کامپیوتری (نرمال شده و مقیاس‌ها)، FOLO دارای عینیت و بی طرفی کامل می‌باشد، بدین معنا که اجرا کننده آزمون مستقل می‌باشد و امتیاز بندی به صورت واقع بینانه صورت می‌گیرد.