مشخصات این آزمون :

حالت مقایسه‌ای، قابلیت استفاده آنلاین، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

انگلیسی، آلمانی .

کاربرد :

آزمون‌های فرعی مربوط به آزمون ارزیابی حالت ارتجاعی (مقاومت)، شامل گروهی از آزمون‌ها می‌باشد که برای اندازه‌گیری جنبه‌هایی از حالت ارتجاعی به کار گرفته می‌شوند.

پس زمینه نظری :

BACO یک آزمون هدف مند از آر.بی.کاتل  می‌باشد که موفقیت استراتژی‌های فردی را در هنگام مواجهه با استرس دهنده های بالقوه نشان می‌دهد. این آزمون اندازه ای را که یک فرد قادر است فشار را تحمل کند، اندازه‌گیری می‌کند.

بدین معنا که این آزمون درجه مربوط به حالت ارتجاعی و مقاومت وی، و شرایطی را که عملکرد و وضعیت روانی تحت تاثیر موارد استرس زا قرار نمی‌گیرد را شناسایی می‌کند.

اجرا :

اولین آزمون فرعی “فشار زمانی”، مقاومت در برابر فشار زمانی را اندازه‌گیری می‌کند. فرد پاسخ‌دهنده باید بر روی یک وظیفه کد بندی کار کند که زمان مجاز به صورت تصاعدی کاهش می‌یابد.

دومین آزمون فرعی “وجود داشتن دیگران” می‌باشد که مقاومت در برابر حضور سایر افراد را اندازه‌گیری می‌کند.

در هنگامی که فرد پاسخ‌دهنده محاسبات را انجام می‌دهد، شکل‌های دارای سبک خاص بر روی صفحه نمایش نشان داده می‌شوند.

سومین آزمون فرعی “تضاد وظایف” می‌باشد که مقاومت فرد را در موقعیت‌هایی اندازه‌گیری می‌کند که فرد پاسخ‌دهنده باید به صورت همزمان به وظایف متفاوتی توجه کند: یک سری وظایف اصلی و ثانویه وجود دارند که باید در یک محیط اداری شبیه سازی شده انجام شوند.

چهارمین آزمون فرعی “تاخیر در برابر اقدام برنامه ریزی شده”، مقاومت فرد در زمینه تغییرات پیش‌بینی نشده را اندازه‌گیری می‌کند.

این وظیفه شامل روش‌های پیدا شده فردی از طریق یک ماز (جای پر پیچ و خم) در حال تغییر می‌باشد.

پنجمین آزمون فرعی، بازخورد ناکافی”، مقاومت فرد را در زمانی اندازه‌گیری می‌کند که یک بازخورد منفی، در یک موقعیت کاربردی شغلی شبیه سازی شده وجود داشته باشد.

ششمین آزمون فرعی، “شرایط کاری نامناسب”، از یک موقعیت اداری شبیه سازی شده برای اندازه‌گیری مقاومت فرد در برابر شرایط کاری نامرغوب استفاده می‌کند.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمون در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی :

چهل متغیر آزمون محاسبه می‌شوند که ۲۶ مورد از آن ها معیار می‌باشد. متغیرهایی که محاسبه می‌شوند، عملکرد فرد در آزمون را بیان می‌کنندو اطلاعاتی را در مورد جنبه‌های مقاومت اندازه‌گیری شده در BACO ارائه می‌کنند.