اخبار شگفت آور در مورد چاقی

در مورد اخبار شگفت آور در مورد چاقی باید بگوییم که:

برای رسیدن به یک زندگی مناسب باید نکاتی را رعایت کرد و موارد مرتبط با زندگی سالم را یاد گرفت.

تحقیقات نشانگر این می باشد که شناسایی سرطان سینه در خانم های چاق در قیاس با خانم های لاغر

میان غربالگری های مرتب سرطان مشکل تر و وخیم تر است.

اخبار شگفت آور در مورد چاقی