مشخصات این آزمون:

قابلیت استفاده آنلاین ، زمان آزمون کوتاه ، فرم آزمون مشابه، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

چینی (ساده‌سازی شده)،چکی، هلندی، انگلیسی ، فنلاندی، فرانسه‌ای، آلمانی ،هندی ،مجارستانی، ایتالیایی، رومانیایی، اسلواکیایی، اسلوونیایی، اسپانیایی ،سوئدی، ترکیه‌ای .

کاربرد :

ارزیابی توانایی غیر شفاهی:  موارد گرافیکی که به زبان آوردن آن دشوار می‌باشد، که قسمتی از آن شامل شکل‌های هندسی و بخش دیگر آن شامل شکل‌های نامنظم می‌باشد، و برای حفظ کردن ارائه می‌شود.

برخی شکل‌ها ( مربوط به هر دو مورد مشخصات آیتم) به صورت تکراری و در یک دوره آزمون صورت می‌گیرد. موارد حفظ شده با استفاده از روش شناخت، یاد آوری می‌شود. نتایج مربوط به NVLT منجر به ایجاد اطلاعاتی در مورد توانایی کدبندی دو گانه بیماران می‌شود.

و به همین دلیل یک شناخت مفیدی را از احتمال توانایی استفاده موفق افراد بیمار پاسخ‌دهنده ای فراهم می‌کند که می‌توانند در حین درمان حافظه از این توانایی خودشان استفاده کنند.

NVLT می‌تواند در مورد افراد سالم و همچنین افراد دارای نقایص مغزی، و برای شناسایی نقایص مغزی خاصی به کار برده شود.

زمانی که این روش در مورد بیماران به کار گرفته می‌شود، می‌تواند برای تکمیل معادل زبانی آن، آزمون یادگیری شفاهی (VLT)، و در شناسایی اختلالات یادگیری موارد خاص در زمینه نقایص مربوط به ضعف حافظه به کار برده شود.

پس زمینه نظری :

بر اساس نظریه‌های حافظه آتکینسون، شیفرین و بدلی ، و همچنین یافته‌های مربوط به تحقیات روان‌شناسی عصب شناختی در ضعف حافظه، NVLT برای شناسایی توانایی یادگیری در رابطه با موارد حافظه ای غیر زبانی به کار گرفته می‌شود که در محل ذخیره حافظه-ای بلند مدت مربوط به موارد خاص ، انباشت می‌شود.

با استفاده از ارزیابی مجزای مربوط به ظرفیت یادگیری در مورد آیتم‌های هندسی (شرکت‌پذیری بالا) و نامنظم (شرکت‌پذیری پایین)، این امکان وجود دارد که توانایی فرد پاسخ‌دهنده و توانایی فرد بیمار در یک حافظه دوگانه موارد حافظه ای (Paivio 1971) به صورت کد زبانی و تصویری، مورد آزمون قرار بگیرد.

برای موارد هندسی، کدبندی دوگانه آسان تر است، چرا که آیتم‌های با شرکت‌پذیری بالایی برای موارد دارای شرکت‌پذیری پایین هستند، چرا که می‌توان فرض کرد که موارد دارای آیتم‌های شرکت پذیر بالا، می‌توانند به صورت زبانی و تصویری کدبندی شوند.

اجرا  :

شکل‌های بی معنی به مدت ۲ تا ۳ ثانیه در صفحه کامپیوتر نمایش داده می‌شوند؛ برخی از شکل‌ها هندسی هستند و برخی از آنها نا منظم هستند.

در طول آزمون، هشت مورد از شکل‌های نمایش داده شده ، هفت بار به صورت فرم طولانی (بلوک‌های هفت آیتمی) نمایش داده می‌شوند و پنج بار به صورت فرم کوتاه نمایش داده می‌شوند.

فرد پاسخ‌دهنده باید برای هر شکلی، تعیین کند که آیا وی قبلا آن را دیده است یا برای اولین بار نمایش داده می‌شود. فرد پاسخ‌دهنده یکی از دو دکمه ای (در پنل پاسخ یا کیبورد کامپیوتر) را فشار می‌دهد که برای دو پاسخ احتمالی طراحی شده است و بستگی به تصمیم وی دارد.

در صورتی که نتایج پایین‌تر از رتبه مربوط به صدک ۲۵ اُم باشد، فرد پاسخ‌دهنده در یک آزمون تشخیص تصویری شرکت می‌کند تا تاثیر داشتن توانایی تشخیص بصری معیوب بر نتایج آزمون مشخص شود.

فرم‌های آزمون :

دو فرم طولانی مشابه (۱۶۰ آیتمی)، دو فرم کوتاه مشابه (۱۲۰ آیتمی) و یک آزمون تشخیص بصری با ۲۰ آیتم وجود دارد.

امتیاز بندی :

آزمون تعداد جواب‌های “بله” صحیح و ناصحیح ، و همچنین تفاوت مابین دو پارامتر را در هر بلوک آیتمی و جمع هر نوع از جواب‌ها در طول کل بلوک‌ها را ثبت می‌کند.

در فرم طولانی، ارزیابی مجزایی مربوط به ظرفیت یادگیری در رابطه با موارد هندسی (شرکت‌پذیری بالا) و نا منظم (شرکت‌پذیری پایین) باعث می‌شود که توانایی فرد پاسخ‌دهنده در انباشت دو گانه موارد حافظه ای (Pavio 1971) در کد زبانی و تصویری مشخص شود.

علاوه بر این، روند مربوط به این متغیرهای در طول هفت بلوک از آیتم‌ها ثبت می‌شود. همچنین شاخص تغییر پذیری به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری ثبات فرآیند یادگیری تعیین می‌شود.

زمان‌های واکنش متوسط برای جواب‌های صحیح و نا‌صحیح “بله” به صورت از پیش تعیین شده می‌باشد، و همچنین این زمان‌ها برای آیتم‌های دارای شرکت‌پذیری بالا و پایین، به صورت مجزا بیان می‌شوند.

پایایی :

ضرایب پایایی نیم بخشی ، برای متغیر اصلی NVLT محاسبه شده است. آنها از فرم طولانی بین r = 0.89  و r= 0.93 (افراد بزرگسال) و بین r = 0.80 و r = 0.87 (کودکان و افراد جوان) متغیر است؛ همچنین این ضرایب برای فرم کوتاه مدت بین r = 0.82 و r = 0.90 (افراد بزرگسال) و r = 0.71 و  r = 0.84 (کودکان و افراد جوان) متغیر است.