مشخصات این آزمون :

انطباقی، فروش بالا، قابلیت استفاده آنلاین، مطابقت با مدل راش، مقاومت در برابر موارد نادرست.

زبان‌ها:

چینی (سنتی) ، چکی ، هلندی ، انگلیسی ، فرانسه‌ای ، آلمانی ، مجارستانی ، ایتالیایی  ، پرتقالی  ،رومانیایی ، روسیه‌ای ، اسلواکیایی ، اسپانیایی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

ارزیابی توانایی مبنی بر مشاهده بصری و مهارت بدست آوردن یک دید کلی، و همچنین توانایی گرایش بصری و سرعت ادراک.

پس زمینه نظری :

ATAVT توانایی مبنی بر مشاهده را از طریق نشان دادن مختصر تصاویر مربوط به موقعیت‌های ترافیکی نشان می‌دهد. آیتم‌ها با استفاده از یک توجیه مشخص و دارای مبنای نظری ایجاد شده است که بر مبنای تحلیل دقیق و همراه با جزئیات از فرآیند شناختی می‌باشد که در آزمون به کار گرفته می‌شود.

طراحی ATAVT بر مبنای اصول استفاده شده در آزمون TAVTMB می‌باشد که دارای طراحی خوبی است، ولی با در نظر گرفتن یافته‌های مربوط به تحقیقات جدید، که در رابطه با درک از صحنه ها و اشیاء می‌باشد، ایجاد شده است.

۸۴ آیتم با استفاده از مدل راش۱PL انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بانک مربوط به موارد نتیجه‌گیری شده، باعث می‌شود که آزمون  همراه با کلیه مزیت هایی که دارد، به صورت انطباقی نشان داده شود.

اجرا:

قسمت مختصری از تصاویر مربوط به موقعیت ترافیکی ، به فرد پاسخ‌دهنده نشان داده می‌شود.

این فرد بعد از مشاهده هر تصویر، باید آن چیزی را که در آن بوده است را بگوید، و از پنج گزینه پاسخ که ارائه می‌شود، یک مورد را انتخاب کند. آیتم‌ها به صورت انطباقی نشان داده می‌شوند به همین دلیل، بعد از مرحله اولیه برای فرد پاسخ‌دهنده مواردی نشان داده می‌شود که دارای دشواری بیشتری می‌باشند و فرد پاسخ‌دهنده برای مطابقت دادن فرد به توانایی بالایی نیاز دارد.

فرم‌های آزمون: دو فرم آزمون در دسترس می‌باشد: S1 برای استفاده در کشورهایی که رانندگان در سمت راست ماشین قرار دارند و S2 برای کشورهای که رانندگان در قسمت چپ ماشین قرار می‌گیرند.

امتیاز بندی:

پارامتر شخص به همراه رتبه درصدی مربوط به امتیاز T گزارش می‌شود.

پایایی:

به دلیل اعتبار مربوط به مدل راش ۱PL، پایایی یا قابلیت اطمینان در مورد همسانی و سازگاری درونی به صورت ثابت و قطعی می‌باشد.

دقت مربوط به اندازه‌گیری، بر روی خطای استاندارد مهم، به میزان ۰٫۴۹ اندازه‌گیری شده است.

پایایی مربوط به این مورد برابر باr = 0.80  می‌باشد. دقت از قبل تعیین شده ‌اندازه‌گیری، برای تمامی سطوح توانایی فرد پاسخ‌دهنده اعمال می‌شود.