مشخصات این آزمون :

مقایسه‌ای ، قابلیت استفاده آنلاین ، فرم آزمون همزمان ،مقاومت در برابر موارد نادرست .

زبان‌ها:

هلندی ، انگلیسی، فرانسه‌ای ،آلمانی ، ایتالیایی، پرتقالی ،اسپانیایی.

کاربرد :

آزمون مربوط به اندازه‌گیری عملکرد یادگیری تصویری و حافظه ضمنی تصویری.

پس زمینه نظری :

معمولا یک ارزیابی مربوط به معایب حافظه، برخی از جنبه‌ها را در نظر می‌گیرد؛ این جنبه‌ها باید شامل حافظه شفاهی و غیر شفاهی باشد.

FGT برای آزمون کردن حافظه تصویری می‌تواند به نحوی به کار برده شود که شامل راهنماهای مربوط به روان‌شناسی عصب شناخی جامعه آلمان (GNP) باشد.

این آزمون از یک الگوی یادگیری استفاده می‌کند که پیشرفت در یادگیری را بعد از ارائه اندازه‌گیری می‌کند.

این آزمون باعث می‌شود تا امکان آزمون کردن حافظه (حفظ کردن) کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین عملکرد شناختی وجود داشته باشد.

بنابراین FGT باعث می‌شود تا چند جنبه از حافظه بلند مدت تصویری به صورت اتفاقی محاسبه شود. این آزمون برای استفاده توسط افراد سالم و بیماران روان شناختی و عصب شناختی کاربرد دارد.

اجرا :

FGT از هفت بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل پنج مرحله اجرایی یادگیری و ایجاد مجدد است که 9 یا 12 تصویر (بر اساس فرم آزمون) به صورت تکراری نشان داده می‌شوند.

فرد پاسخ‌دهنده، باید بلافاصله بعد از ارائه هر تصویری، با استفاده از کلیک ماوس ساده بر روی صفحه هر شکلی را دوباره ایجاد کند. بعد از یک فاصله، این آزمون توسط بخش دوم ادامه می‌یابد که شکل‌های مجددا باید به صورت آزاد و بدون اینکه دوباره دیده شوند، ایجاد شوند.

بخش سوم شامل ایجاد مجدد بعد از یک تاخیر طولانی می‌باشد که همراه با وظیفه شناخت انتخاب اجبار شده صورت می‌گیرد.

فرم‌های آزمون :

یک فرم کوتاه (9 آیتمی) و یک فرم بلند (12 آیتمی) وجود دارند؛ در هر موردی یک فرم همتا و موازی هم در دسترس می‌باشد.

امتیاز بندی :

امتیاز بندی FGT منجر به یک یادگیری کلی از تخمین حافظه ضمنی تصویری می‌شود، و علاوه بر آن، بعد از تاخیر های کوتاه و طولانی، تولید مجدد تاخیری را اندازه‌گیری می‌کند و عملکرد شناخت را هم مورد سنجش قرار می‌دهد.

پایایی :

پایایی آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ تخمین زده شده است و سایر توانایی‌های فرد، با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه معیار بدست آمده است.