مشخصات این آزمون :

فروش بالا، قابلیت اجرا ی آنلاین ، زمان آزمون کوتاه ، مقاومت در برابر موارد نادرست، طیف معیاری گسترده .

زبان‌ها:

عربی ،چینی (ساده شده)، چینی (سنتی)، کرواسیایی، هلندی ،انگلیسی، فنلاندی ،فرانسه‌ای، آلمانی، یونانی،هندی، مجارستانی، ایتالیایی، پرتقالی،رومانیایی، روسیه‌ای ،صربستانی ، اسلواکیایی،اسپانیایی، سوئدی ،ترکیه‌ای .

کاربرد :

ارزیابی توانایی و مهارت تشخیص موقعیت بصری در بدست آوردن یک دید کلی، قابل استفاده توسط افراد بزرگسال.

پس زمینه نظری :

آزمون‌های روان‌شناسی خاصی برای شناسایی بخش‌های پیچیده تر مربوط به درک به کار گرفته می‌شوند.

بیشتر این آزمون‌ها، در ارتباط با مسئله خاص و مربوط به روان‌شناسی آزمایشی و راه حل های عملی توسعه یافته است.

آزمون تعقیب بصری، صرفا یک ویرایش جدید از یک آزمون قدیمی نمی‌باشد، بلکه در نتیجه تجارب و مشاهدات مربوط به تعداد زیادی از ورژن های قبلی توسعه یافته است.

این آزمون جنبه عملکرد تعیین موقعیت بصری را در نشانه‌گذاری مولفه‌های بصری ساده در یک محیط نسبتا پیچیده اندازه‌گیری می‌کند.

فرد پاسخ‌دهنده ملزم است تا در حالی که از نظر زمانی تحت فشار قرار دارد، به صورت متمرکز کار کند، و به موارد حواس پرت کننده توجه نکند. بنابراین، این آزمون برای ارزیابی توجه بصری گزینشی هم مناسب می‌باشد.

اجرا  :

این آزمون با یک مرحله ترکیبی معرفی و عملی شروع می‌شود. در صورتی که در هشت آیتم عملی، کمتر از سه خطا وجود داشته باشد، فرد پاسخ‌دهنده به مرحله آزمون آیتم‌ها انتقال می‌یابد.

یک سری از خط ها به فرد پاسخ‌دهنده نشان داده می‌شود و وی باید در سریع ترین زمان ممکن، انتهای مربوط به یک خط خاص را پیدا کند. فرد پاسخ‌دهنده می‌تواند بر اساس سرعت دلخواه خودش کار کند.

فرم‌های آزمون :

فرم‌های در دسترس عبارت از S1 (فرم بلند با ۸۰ آیتم)، S2 (فرم کوتاه با ۴۰ آیتم) و S3  (فرم گزینشی) می‌باشند.

امتیاز بندی :

متغیرهایی که امتیاز بندی می‌شوند عبارتند از: امتیاز ،زمان متوسط برای جواب‌های صحیح (بر حسب ثانیه).

پایایی :

سازگاری درونی برای فرم بلند r = 0.96، برای فرم کوتاه r = 0.92 و برای فرم گزینشی r = 0.92 می‌باشد.