مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین، زمان آزمون کوتاه، ارتباط با کاگنی پلاس ،مقاومت در برابر موارد نادرست، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

عربی، چکی ،هلندی ،انگلیسی ، فنلاندی، فرانسه‌ای ، آلمانی، یونانی، مجارستانی ، ایتالیایی ، پرتقالی، رومانیایی ،روسیه‌ای، اسلواکیایی، اسلوونیایی، اسپانیایی، سوئدی ، ترکیه‌ای.

کاربرد: اندازه‌گیری ظرفیت انباره ای حافظه کوتاه مدت فضایی و یادگیری در حافظه کاری فضایی.

پس زمینه نظری :

عملکرد های کلیدی حافظه کاری شامل انباشت کوتاه مدت و پردازش اطلاعات می‌باشد. آزمون ارتباط بلوک‌ها برای اندازه‌گیری گستره بلوک زمانی (مخفف آلمانی آن UBS می‌باشد) ، ظرفیت انباره ای حافظه کاری فضایی را اندازه‌گیری می‌کند.

علاوه بر انباشت فضایی کوتاه مدت، انباشت فرآیند های کمکی از قبیل ارتباط پیرامونی و فضایی و عملکر دهای اجرایی از قبیل رمز-گذاری زمانی و بازسازی مجدد یک ترتیب سریالی (زمانی) از محرک هم در حافظه کاری اجرا می‌شود.

بنابراین گستره بلوک زمانی شامل فرآیند انباشت و اجرای حافظه کاری فضایی می‌باشد.

گستره بلوک می‌تواند به وسیله فوروارد ها (به جلو) یا وارونه ها اندازه‌گیری شود. تفاوت در عملکرد مابین دو فرم آزمون، دارای ارتباط خاصی با مضامین مربوط به روان‌شناسی توسعه ای می‌باشد.

گستره بلوک مافوق (SBS)، فرآیند یادگیری حافظه کاری فضایی را اندازه‌گیری می‌کند: طول زنجیره ای استفاده می‌شود فراتر از گستره حافظه بصری فرد پاسخ‌دهنده می‌باشد و بنابراین به کاربرد فرایندهای یادگیری نیاز دارد.

این یادگیری باید به عنوان یک فرآیند شناخت خودکار در نظر گرفته شود و از این رو، یک یادگیری تلویحی و نا آشکار را تشکیل می‌دهد.

همچنین این آزمون‌ها می‌توانند برای ارزیابی اعتبار علائم به کار برده شود: نتایج آزمون UBS می‌توانند برای محاسبه گستره فضایی قابل اطمینان  (RSS) به کار برده شوند و قالب های خطای موجود در SBS، می‌تواند قابل اعتماد بودن یا نبودن عملکرد فرد پاسخ‌دهنده را نشان دهد.

اجرا :

در آزمون گستره بلوک زمانی، نُه بلوک توزیع شده نا منظم در یک صفحه نمایش داده می‌شوند. این آزمون، یک اشاره کننده ای به شکل اتصال و ارتباط دستی می‌باشد که مربوط به یک نوع خاصی از بلوک‌ها می‌باشد و به ترتیب قرار داده شده است.

وظیفه فرد پاسخ‌دهنده مرتب کردن بلوک‌ها هم به صورت ترتیب نشان داده شده و هم به صورت معکوس می‌باشد.

بعد از انجام دادن سه مورد، تعداد بلوک‌ها به میزان یک بلوک افزایش می‌یابد. در صورتی که فرد پاسخ‌دهنده به صورت متوالی به سه سوال پاسخ نادرستی بدهد، آزمون تمام می‌شود.

به منظور محاسبه گستره بلوک مافوق، در اولین مرحله گستره بلوک زمانی فرد پاسخ‌دهنده تعیین می‌شود.

بعد از آن آیتم‌ها به نحوی ارائه می‌شوند که شامل تعداد بلوک‌های موجود در گستره بلوک زمانی + ۱ می‌باشد (SBS = UBS + 1). این آزمون ۲۴ آیتم را در بر می‌گیرد و شامل یک ترتیبی است که هشت آیتم تکرار می‌شوند (به ترتیب مورد نظر). آزمون در زمانی خاتمه می‌یابد که فرد پاسخ هنده زنجیره و رشته مورد نظر را مجددا ایجاد کند.

فرم‌های آزمون :

برای هر سه آزمون در دسترس فوروارد های گستره بلوک زمانی، معکوس گستره بلوکی زمانی و گستره بلوک مافوق ، یک فرم افراد بالغ و یک فرم مربوط به کودکان ارائه شده است؛ بنابراین CORSI شامل شش فرم آزمون کلی می‌باشد (S1 – S6).

آموزش های مربوط به COGNIPLUS

VISP            CORSI

رمز گذاری      CORSI

DATEUP       CORSI

جدول ۱: آزمون‌ها، علائم تشخیص در برنامه CORSI، کاربرد ها

کاربرد           فرم‌های آزمون برای کودکان  فرم‌های آزمون برای افراد بالغ            آزمون

فوروارد های گستره حافظه فضایی S2         S1         فوروارد UBS

معکوس گستره حافظه فضایی        S4         S3         معکوس UBS

گستره مافوق فضایی (+ فورورد گستره حافظه فضایی) S6         S5         SBS ( + فوروارد UBS(کنید