Warning: dirname() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/farspir/public_html8/moshavereh_khanevade/wp-content/plugins/intelly-related-posts/includes/actions.php on line 10
مشاوره کودک تلفنی | همسرانه :مشاوره خانواده
X

مشاوره کودک تلفنی

مشاوره کودک تلفنی

اهمیت دادن به مشاوره کودک در یک خانواده که دارای نظم انسانی می باشد.

  1. که با گذشت زمان رشد پیدا میکنند.
  2. و در هر مقطع با احتیاج ها وچالش های متفاوتی مواجه می شود.
  3. یک خانواده با آشنا شدن و ازدواج زن و مرد شروع می شود.
  4. نتیجه عشق و علاقه آنها فرزندی می شود که با ورود خود به این دنیا همه خانواده و موقعیت زندگی را تغییر می‌دهد.
  5. با بزرگتر شدن نوزاد و رسیدن به سن خردسالی آموزش دادن به او شروع می‌شود. در این مقطعیادگیری کودک  دارای سرعت می باشد.

اهمیت دادن به مشاوره کودک در سن کودکی

کودک از فضای اطراف خود به شدت تاثیر می پذیرد و از آنها آموزش می‌گیرد.

کودک از خانواده، هم سن و سال های خود و بازی با کودکان دیگر چیزهای زیادی را آموزش می بینند.

ولی مسئول بودن پدر و مادر در تربیت کردن فرزند فقط مختصر فضای خانواده نمی باشد.

خانواده و مخصوصا پدر و مادر نقشه موسسه در محیط اجتماعی فیزیکی و محیط مجازی را دارند.

کاربرد مشاوره کودک تلفنی

به چه علت مشاوره کودک تلفنی در تربیت آن موثر است؟

در یک خانواده امکان دارد اعضای خانواده در مقطع سنی متفاوتی وجود داشته باشد.

  1. وجود داشتن اشخاص با مقطع سنی متفاوت الزامی می باشد.
  2. که اطلاعات کامل نسبت به موقعیت سنی هر یک از اعضای خانواده را داشته باشیم.
  3. شخص در هر گروه سنی خصوصیات ، احتیاجات مخصوصی دارد. بعضی اوقات والدین نسبت به برخورد کردن با بچه های خود آگاهی لازم را ندارند.
  4. به دلیل داشتن مشغولیت های زندگی امکان رجوع کردن حضوری به مرکز های مشاوره کودک را ندارند.

ارزش مشاوره کودک تلفنی برای پدر و مادر

پدر و مادر مخصوصا در شهرهای بزرگ فرصت کافی برای رسیدگی به فرزندان و خانواده خود را ندارند.

و توانایی رجوع کردن به مشاوره حضوری را  ندارند.

این عوامل موجب می‌شود تا پدر و مادر در تربیت کردن فرزندان خود مرتکب اشتباه شود.

مشاوره کودک تلفنی این امکان را به وجود می‌آورد تا اعضای خانواده در هر زمان از شبانه روز می توانند مشکلات در ارتباط با کودکان را از طریق تماس با مرکز مشاوره کودک تلفنی رفع کنند.

مطالب مرتبط