پدر و مادرم باهم اختلاف دارند

بیشتر اوقات همسران بدون اهمیت دادن به حاضر بودن کودکان.

به جر و بحث کردن با یکدیگر می‌پردازند.

و به تصور اینکه کودک در سنی می باشد.پدر و مادرم باهم اختلاف دارند

که قادر به درک کردن آن چیزی که میان والدین اتفاق می افتد نمی باشد.

اختلاف زناشویی را یک امر معمولی و پیش پا افتاده فرض خواهند کرد.

 • ولی اختلافات زناشویی چه کمرنگ و چه عمیق باشد .
 • و به چه به صورت خشونت آمیز باشد .
 • تاثیر های  زیان آوری را در مسیر رشد کردن کودک باقی می گذارد.
 • و در آینده شاهد بزرگسالانی که دارای اختلالات برخوردی هستند، می شویم.

پدر و مادرم باهم اختلاف دارند

تاثیر اختلاف زناشویی

تاثیر های اختلافات زناشویی در رشد کردن کودکان.

کودک به محیط عاطفی سلامت احتیاج دارد.پدر و مادرم باهم اختلاف دارند

کودک به یک محیط عاطفی سلامت و پر از نشاط احتیاج دارد .

که در آن بتواند در یک راه طبیعی و بر مبنای بُعد های متفاوت در وجودشان رشد معمولی دارا باشد.

 • بنابراین اگر بخواهیم این را بدانیم که از والدین چه انتظاری می‌توان داشت .
 • باید بیان کرد که هنگامی که زن و مرد تصمیم می‌گیرند که صاحب فرزند شوند .

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

اهمیت رشد کودک

باید ابتدا یک محیط سالمی را برای رشد کردن کودک ایجاد کنند.

بیشتر برخوردهایی که والدین به عنوان یک واکنش های معمولی از آن یاد خواهند کرد .

در یک جمله ای که بیان کردیم خلاصه خواهد شد.پدر و مادرم باهم اختلاف دارند

یعنی مهارت ایجاد کردن یک محیط مطلوب برای رشد کردن طبیعی فرزندان.

در حقیقت وظیفه پر اهمیت والدین ایجاد کردن یک محیط مطلوب.

برای تربیت کردن کودکان می باشد.

فرزندان و  اختلاف پدر و مادر

 • اختلاف های زناشویی یکی از عواملی می باشد .
 • که رشد طبیعی فرزندان موثر خواهد بود .پدر و مادرم باهم اختلاف دارند
 • و در فضاهایی که چنین اختلاف‌هایی میان والدین ایجاد می‌شود .
 • نمی‌توان این انتظار را داشت که فرزندان یک رشد ایده آل داشته باشند.

 • به دلیل اینکه در این موقعیت در فرزندان حس بی اعتمادی به وجود می آید .
 • و فضایی با ارتباط خشونت آمیز که مناسبات انسانی در آن صدمه خواهد دید .
 • برای رشد کردن کودک مطلوب نمی باشد و تربیت کردن آنها را دچار مشکل  می کند.