وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر

 • قسمتی از مشاجره در میان اعضای خانواده معمولی می باشد .
 • و با داشتن کمی زیرکی و مدارا جای خود را به مهربانی و صفا می‌دهد.
 • ولی قسمتی از دعواها بنیان خانواده را تهدید خواهد کرد.
 • و موجب سلب امنیت خواهد شد. وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر

وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر

حق دخالت کردن فرزندان

منطق بیان می کند که نمی‌توان بی‌اعتنا پیرامون خود را نگریست .

و نسبت به مسئله های پیرامون مخصوصا مسئله های خانوادگی اهمیتی نداشت.

به دلیل اینکه خانواده سرنوشت زندگی یک انسان می باشد.وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر

و همین طور است سرآغاز خودسازی و دیگر سازی می باشد.

در دیگر سازی مهمترین قدم ساختن خانواده می باشد.

فرزندان و اصلاح برخورد والدین

فرزندان به چه صورت می توانند.وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر

در اصلاح برخورد پدر و مادر نقش داشته باشند:

در ابتدا باید به سرچشمه اختلاف های  آنها پی برد.

یعنی با ارزیابی‌ها  به صورتی باید دانست.

که ریشه‌های اختلاف پدر یا مادر از کجا می باشد.

و آن وقت آن را از سرچشمه می گیرد و به مهار کردن پرداخت.

 • به دلیل اینکه  عوامل وجود اختلاف طبق  موقعیت های اجتماعی .
 • و همینطور فرهنگی و شرایط های خانواده‌ها متعدد است.
 • می‌توان به چند عامل اشاره کرد .

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 

عوامل فرهنگی و خانوادگی

که برخی از این عوامل شامل موارد زیر می باشد:وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر

 • نشناختن و همینطور به کار نبستن عوامل شخصی ثبات خانواده.
 • که نتیجه آن آشکار شدن تزلزل در خانواده می شود.

به طور مثال اگر با رعایت کردن ادب و حفظ آن باعث ثبات می شود.

قطعا بی ادب بودن و بی عفتی خانواده‌ها را ناپایدار خواهد کرد.

دلایل اجتماعی

 • دخالت کردن و تحریکات مخرب فامیل و اطرافیان در زندگی.
 • که گاهی اوقات به صورت آگاهانه می باشد.
 • و برخی اوقات به صورت ناآگاهانه.وظیفه فرزندان هنگام دعوای پدر و مادر
 • به طور مثال به خاطر دلسوزی موجب بحث برانگیزی در خانواده دیگران خواهند شد.
 • برخی از افراد به خاطر محبت بیش از حد و حمایت کردن بی مورد از زن و مرد.
 • به صورت ناآگاهانه زندگی آنها را متزلزل خواهند کرد.