نارسایی احتقانی قلب کودک

نارسایی احتقانی قلب کودک (CHF) زمانی رخ می دهد که قلب نتواند خون برگشتی به سمت راست قلب را به بیرون پمپ کند؛ یا گردش خون کافی برای رفع نیازهای ارگان ها و بافت ای بدن فراهم نماید؛ و یا ترکیب هر دو رخ دهد. اجزا و عناصر اصلی CHF شامل پره لود (preload) یا پیش بار و حجم در گردش، افترلود (afterload) یا پس بار و قدرت انقباضی قلب است. علل ایجاد کننده آن شامل بیماری های مادرزادی و اکتسابی قلب است که موجب افزایش فشار یا حجم و نارسایی میوکارد شوند.

نارسایی احتقانی قلبی کودک درمان تشخیص (1)

پاتوفیزیولوژی نارسایی احتقانی قلب کودک

بیماری مادرزادی قلب با اورلود فشار یا حجم شایعترین علت وقوع CHF در کودکان است. زمانبندی بروز متغیر بوده و با توجه به علت ایجاد کننده نسبتا قابل پیش بینی است (جدول ۱). توجه به موارد زیر مهم است:

کودکان مبتلا به تترالوژی فالوت (TOF) دچار CHF نمی شوند، مگر اینکه تحت رویه شنت گذاری شریانی آئورت به شریان ریوی قرار داده شوند از قبیل عمل جراحی واتراستون (Waterston) یا پوتس (Potts). این رویه ها دیگر انجام نمی شود.

نقص دیواره بین دهلیزی (ASD) به ندرت موجب بروز CHF در کودکان می شود.

شنت های چپ به راست وسیع از قبیل نقص دیواره بین بطنی و باز ماندن مجرای بین شریانی (PDA) قبل از هفته های ۶ تا ۸ پس از تولد نوزاد فول ترم موجب بروز CHF نمی شوند، زیرا مقاومت عروق ریوی (PVR) خیلی افت نمی کند که در این فاصله اجازه دهد شنت چپ به راست رخ دهد. هرچند CHF ممکن است در نوزادان نارس مبتلا به همین ضایعات در نتیجه سقوط زودرس PVR رخ دهد.

بیماری های اکتسابی قلب با هر اتیولوژی ممکن است موجب بروز نارسایی احتقانی قلب شوند. سن بروز نارسایی احتقانی قلب (CHF) در بیماری های اکتسابی کمتر از بیماری های مادرزادی قابل پیش بینی است، هرچند ملاحظات عمومی وجود دارد که باید توجه کرد:

ناهنجاری های متابولیک نوزادان شامل هیپوکسی شدید و اسیدوز، هیپوگلیسمی، هیپوکلسمی

فیبروالاستوز آندوکارد (Endocardial fibroelastosis)، یک بیماری اولیه نادر میوکارد که موجب CHF در نوزدان می شود. در ۹۰% موارد نشانه های CHF در هشت ماه اول زندگی ظاهر می شوند.

میوکاردیت ویروسی ممکن است در بچه های کوچک و معمولا زیر یکسال رخ دهد، این مسئله ممکن است در نوزادان با بروز ناگهانی و بیماری شدید رخ دهد.

کاردیت روماتیدی حاد یک علت اتفاقی CHF و عمدتا در بچه های سن مدرسه دیده می شود

بیماری های روماتوئید دریچه های قلب با ضایعات منجر به افزایش بار قلبی از قبیل رگورژیتاسیون میترال (MR) یا رگورژیتاسیون آئورت (AR) در بچه های بزرگتر موجب CHF می شود. این نوع در کشورهای صنعتی نادر است.

کاردیومیوپاتی ایدیوپاتیک اتساعی ممکن است در هر سنی چه بچگی و چه نوجوانی موجب بروز نارسایی احتقانی قلب (CHF) شود.

کاردیومیوپاتی ناشی از دیستروفی عضلانی و آتاکسی فریدریچ (Friedreich’s ataxia) ممکن است در بچه های بزرگتر و نوجوانان موجب نارسایی احتقانی قلب شود.

کاردیومیوپاتی ناشی از دوکسوروبیسین (Doxorubicin) ممکن است چند ماه تا سال پس از تکمیل شیمی درمانی در بچه های مبتلا به بدخیمی موجب بروز نارسایی احتقانی قلب شود.

سایر علل نارسایی احتقانی قلب کودک

بلوک کامل قلبی ناشی از نقص های ساختاری قلب در دوره نوزادی و اوایل شیرخوارگی.

تاکیکاردی فوق بطنی (SVT) در اوایل شیرخوارگی

آنمی شدید در هر سن

هیدروپس فتالیس (Hydrops fetalis) نوزادی

کم خونی داسی شکل پس از دوره نوزادی

هیپرتانسیون حاد پس از عفونت حاد گلومرولونفریت در بچه های سن مدرسه. فشار خون بالا با احتباس مایعات همراه با عملکرد ضعیف کلیوی همراه است.

دیسپلازی برونکوپولمونر در نوزادان نارس موجب نارسایی قلبی و بطور غالب نارسایی سمت راست در چند ماه اول زندگی می شود

کورپولمونل حاد در نتیجه انسداد مجاری هوایی مثل بزرگی لوزه می تواند در هر سنی موجب CHF شود، اما بیشتر در اوایل بچگی شایع است.

اگر قلب به هر دلیلی نارسا شود و برونده قلبی برای رفع نیازهای متابولیک بدن کافی نباشد، سیستم اعصاب سمپاتیک واکنش نشان داده و در تلاش برای جبران مشکل به افزایش حجم خون در گردش از طریق برگرداندن خون از بافت های غیر حیاتی به گردش خون عمومی، می انجامد.

این کاهش جریان خون کلیوی را موجب شده که مکانیسم رنین – آنژیوتنسین – آلدسترون را فعال کرده و احتباس آب و سدیم را افزایش می دهد. آزاد شدن کاته کولامین ها با کاهش برونده قلبی نیز موجب افزایش ریت قلب، افزایش تون عروقی و تعریق می شود.

این مکانیسم های جبرانی اولیه برای حفظ برونده قلبی (افزایش حجم خون در گردش، افزایش ریت قلب، افزایش تون عروقی) نهایتا موجب بروز تظاهرات بالینی نارسایی احتقانی قلب (CHF) می شود.

نارسایی احتقانی قلب کودک درمان تشخیص (1)

علل نارسایی احتقانی قلب ناشی از بیماری های مادرزادی قلب بر حسب زمان وقوع

علل نارسایی احتقانی قلب ناشی از بیماری های مادرزادی قلب بر حسب زمان وقوع
سن یا زمان وقوععلت
بدو تولدHLHS ضایعات منجر به اورلود حجم (برای نمونه TR یا PR شدید، فیستول AV سیستمیک بزرگ
هفته اولTGA PDA در نوزاد نارس کم وزن HLHS با آناتومی بهتر TAPVR بخصوص در افراد مبتلا به انسداد وریدی ریوی
هفته ۱ تا ۴COA (با آنومالی های همراه) AS بحرانی ضایعه شنت وسیع L-R (مثل VSD، PDA) در نوزادان نارس سایر ضایعات لیست شده فوق
هفته ۴ تا ۶بعضی از انواع شنت L_R از قبیل ECD
هفته ۶ تا ۴ ماهگیVSD وسیع PDA وسیع سایر موارد: آناهنجاری شریان کرونر چپ در اثر PA

 

میزان بروز نارسایی احتقانی قلب کودک

حدود ۹۰ درصد نوزادان مبتلا به نقص مادرزادی قلب در طی یکسال اول زندگی خود دچار CHF می شوند.

اکثریت نوزادان مبتلا در چند ماه اول زندگی علائم بیماری را نشان می دهند

با توجه به علت ایجاد کننده، میزان بروز بیماری متغیر است.

تظاهرات بالینی نارسایی احتقانی قلب

تاکیکاردی

کاردیومگالی

افزایش تلاش تنفسی

تاکی پنه

ویزینگ و کراکل

هپاتومگالی

ادم، پف کردگی پلک ها (در نوزادان)

تعریق (دیافورز)

مشکلات تغذیه و افزایش وزن ضعیف

تحریک پذیری

عوارض نارسایی احتقانی قلب

سندرم کاهش برونده قلبی بازگشتی به داروها ممکن است رخ دهد.

نارسایی احتقانی قلب کودک درمان تشخیص (1)

آزمایشات و تست های تشخیصی نارسایی احتقانی قلب کودک

تشخیص براساس یافته های معاینه فیزیکی که نشانگر علائم و نشانه های ذکر شده در بالا است، انجام می شود. ممکن است برای ارزیابی بیشتر تست های زیر انجام شود:

 

الکتروکاردیوگرام (ECG) – برای تشخیص تاکیکاردی یا آریتمی های برادیکاردی، ممکن است در تعیین نوع نقص کمک کننده باشد، برای تعیین وجود CHG مفید نیست.

رادیوگرافی قفسه سینه – قلب بزرگ بوده و ممکن است انفیلتراسیون ریوی وجود داشته باشد. بچه های مبتلا به شانت وسیع چپ به راست بدون CHF دچار کاردیومگالی هستند.

اکوکاردیوگرام – ممکن است برای تایید بزرگی قلب و یا اختلال عملکرد بطن چپ انجام شود. برای تعیین علت CHF و ارزیابی اثربخشی درمان مفید است.

درمان طبی نارسایی احتقانی قلب

درمان اولیه CHF از طریق استفاده از مواد فارماکولوژیک انجام می شود که هدف بهبود عملکرد عضله قلب و یا کاهش بار کاری قلب است.

برای افزایش برونده قلبی از طریق کند کردن هدایت قلبی از گره دهلیزی بطنی و قوی کردن انقباضات قلبی، داروهای دیجیتالیس از قبیل دیگوکسین داده می شود.

برای کاهش حجم پیش بار قلبی از دیورتیک استفاده می شود زیرا اثر دیورتیک ها موجب کاهش حجم مایعات خارج سلولی می شود. داروهای گشاده کننده ورید، شریان یا هر دو ممکن است برای کاهش حجم پره لود از طریق کاستن مقاومت عروق عمومی یا ریوی داده شود.

معمولا مایعات دریافتی به دو سوم نرمال محدود می شود و به تغذیه و استراحت توجه خاص می شود. درمان طبی با طرح مداخله کتتریزاسیون قلبی یا جراحی در صورت اندیکاسیون ادامه می یابد.

 

فرآیند پرستاری نارسایی احتقانی قلب کودک

بررسی و شناخت نارسایی احتقانی قلب

 1. بررسی و شناخت قلب و عروق
 2. بررسی و شناخت وضعیت تنفسی
 3. بررسی و شناخت سطح فعالیت
 4. بررسی و شناخت اندام ها از نظر ادم
 5. بررسی و شناخت الگوی تغذیه و سابقه افزایش وزن
 6. بررسی و شناخت الگوهای سازشی خانواده

تشخیص های پرستاری نارسایی احتقانی قلب

 • کاهش برونده قلب
 • الگوی تنفسی ناموثر
 • عدم تحمل فعالیت
 • افزایش حجم مایعات
 • اختلال تعادل تغذیه: کمتر از نیاز بدن
 • کمبود آگاهی
 • اختلال فرآیندهای خانوادگی

نارسایی احتقانی قلب کودک درمان تشخیص (1)

مداخلات پرستاری نارسایی احتقانی قلب

تقویت برونده قلب

 1. بررسی و شناخت مستمر قلب و عروق، شامل ارزیابی علائم حیاتی، نبض، رنگ پوست، پرشدگی مویرگی، صداهای ریوی
 2. تجویز داروها و بررسی و ثبت تاثیر داروها

بهبود اکسیژناسیون و تهویه

 1. حفظ راه هوایی باز و بررسی تاثیر اکسیژن در صورت اکسیژن درمانی
 2. بالا بردن سر تخت، قرار دادن نوزاد در صندلی نوزادی، بهبود برگشت خون وریدی سیستمیک

فراهم کردن آسایش و اقدامات راحتی

 1. آرام و ساکت نگهداشتن محیط با پاسخ سریع به گریه نوزاد یا بچه
 2. قرار دادن نوزاد در گهواره
 3. فراهم کردن دمای نرمال محیطی، حفظ دمای ثبات برای حداقل مصرف اکسیژن
 4. برنامه ریزی فعالیت های مراقبتی به شکلی که دوره های استراحت بیشتر شود

پیشبرد و حفظ تعادل مایعات و الکترولیت های کودک

 1. بررسی و شناخت جذب و دفع
 2. بررسی و شناخت ادم
 3. اندازه گیری و ثبت روزانه وزن
 4. محدودیت مایعات، معمولا به دو سوم سطح نرمال برای حفظ سطح مایعات
 5. پیگیری دقیق سطح پتاسیم در صورت مصرف دیورتیک

تقویت وضعیت تغذیه ای بچه

 1. بررسی و ثبت میزان تحمل تغذیه نوزاد و واکنش وی به تغذیه
 2. فراهم کردن وعده های تغذیه کوچک و مکرر برای حفظ و بازیافت انرژی
 3. همکاری با سرویس تغذیه جهت فراهم کردن رژیم تغذیه با حداکثر کالری و حداقل مایعات
 4. کمک به خانواده در شناخت، درک، پذیرش و کار بر عواطفی که نسبت به بچه با بیماری مزمن دارند

برنامه ریزی ترخیص و مراقبت در منزل

 1. آموزش خانواده در مورد بیماری
 2. فراهم کردن آموزش لازم در مورد داروها و عوارض جانبی انها
 3. گرچه مراقبین کودک مبتلا به CHF مزمن غالبا در مورد علائم و نشانه های CHF اطلاعات خوبی دارند، دانسته های آنها را مورد بررسی و تقویت مجدد قرار دهید
 4. تکنیک های تغذیه و ملزومات غذایی آموزش داده شود
 5. به برنامه های شبیه سازی مراقبت از نوزاد یا گروه های حمایتی والدین ارجاع داده شود.

برآیندهای مددجو

بچه برونده قلبی کافی خواهد داشت.

رشد و تکامل بچه نرمال خواهد بود.

مراقب توانایی رسیدگی به تمامی مراقبت های نوزاد در منزل را نمایش خواهد داد.

منابع:پرستاری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *