مشاوره خانواده رایگان

مشاوره تخصصی رایگان را از ما بخواهید.

سامانه پرسش و پاسخ مشاور برای پاسخگویی به شما ایجاد شده است

هزینه های حضوری نیز توسط سازمان نظام تعیین شده تا اگز کسی بخواهد حضوری مراجعه کند توان پرداخت داشته باشد

برای انجام مشاوره خانواده رایگان ابتدا باید تست های روانشناسی رایگان مربوط به موضوع را که در بخش زیر آورده شده است انجام دهید

برای مشاهده مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده تهران کلیک کنید.

هدر سایت مشاوره خانواده
1

1

مرحله سوم مشاوره خانواده رایگان

با مشاور تماس گرفته و صحبت کنید

این مرحله نیز در حالت غیر رایگان مدت زمان بیشتری داشته و در حالت حضوری دو طرف یا کل خانواده حضور پیدا کرده و موضوع با دقت حل شده و به هر یک راهکار مناسب ارائه می شود

راهکارهای مشاوره خانواده رایگان

راهکارهای مشاور بی شک بستگی به شرایط شما و نتیجه تست شما دارد.

اما این راهکارها می تواند سبب ایجاد ارتباط عاطفی میان والدین و فرزندان و رفتار مناسب تر زوجین می شود

در برخی موارد فرد حس می کند که دچار مشکل شده در صورتی که با مشاور صحیت می کند و تست می زند متوجه می شود که این موضوع مهم بوده یا فقط احساس می کرده