فوبیای سوراخ

 • بعضی از اشخاص قطعا از مارها یا عنکبوت ها دچار ترس خواهند شد .
 • که با مشاهده کردن هرگونه علائمی از آنها موجب می‌شود.
 • ضربان قلب آنها افزایش پیدا کند و کف دست آنها عرق کند.

با مشاهده کردن چند حباب با واکنش‌های غیرقابل کنترلی از خود به نشان دادن می‌پردازند.

به چه دلیل حباب ها یا دایره ها و همینطور حفره‌ها که هیچگونه خطری دارا نمی باشد .

می‌تواند اینگونه احساس بیزاری و ترس در اشخاص به وجود آورد؟

دانشمندان مدت ها می باشد که بر اثر این مسئله به بررسی کردن پرداخته اند.

این شرایط که تراپیوفوبیا که همان معنی ترسیدن  از حفره‌ها می‌باشد ، نامیده‌اند.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

فوبیای سوراخ

الگوهای فوبیا

 • بعضی از دانشمندان تصور می‌کردند .
 • که این  واکنش غیر معمولی به شکل های دایره ای .
 • می‌تواند به خاطر شباهت این الگوها به لکه ها یا دایره هایی باشد .
 • که در روی حیوان های سمی مانند مارها و اختاپوس ها یافت می شود.
 • به تازگی گروهی از محققان این را نشان دادند.
 • که این استرس فراوان با ترس داشتن.
 • از انگل ها و بیماری های عفونی در ارتباط می باشد.

بیماری‌هایی مانند آبله و سرخک و همینطور انگل هایی مانند ساس ها .

و مایت ها  الگوهای بر روی پوست به وجود می‌آورند که مانند شکل دایره می‌باشند.

یکی از محققان های روانشناسی بیان می‌کند.

که در طول تاریخ تکامل پیدا کردن عوامل بیماری زا.

و انگل ها به طور دائم تهدیدی برای انسان ها .

و همینطور حیوان ها محسوب می‌شود .

و دوری کردن از آنها به معنای دوری کردن از درد و بیماری ها می باشد.

واکنش بیزاری در فوبیا

این محققان برای اینکه متوجه شوند که واکنش‌های بیزاری .

در اشخاص مبتلا به تراپیوفوبیا  شیوه هایی برای دوری کردن از بیماری می باشد.

یا نه آزمایش‌هایی را به طراحی کردن پرداخته اند.

آنها حدود ۳۰۰ شخص مبتلا به تراپیوفوبیا  .

و ۳۰۰ دانشجوی معمولی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

به هر دو گروه ۳۳ تصویر را به آنها نشان دادند.

۸ تصویر حاوی شکل هایی در ارتباط با بیماری بود.

به طور مثال یک دسته از حباب دایره ای شکل زخم آبله یا تصویرهایی از ساس ها.

 • ۸ تصویر دیگر هم حاوی تصویر های غیر مرتبط با بیماری بود .
 • که چند الگوی دایره ای شکل در آن مشاهده می‌شد.
 • از جمله حفره هایی که در یک دیوار آجری به وجود آمده بود یا پوست دانه های گل نیلوفر آبی.
 • در ۱۶ تصویر دیگر هیچ گونه حفره یا الگوی دایره ای شکل موجود نبود.

 

فوبیا و حس انزجار

محققان پیش بینی کردند که هر دو گروه تصاویر در ارتباط با بیماری را ناخوشایند توصیف کردن.

ولی تنها اشخاص مبتلا به تراپیوفوبیا  می باشند.

که تصویر های غیر مرتبط با بیماری را هم ناخوشایند.

و صدمه دهنده تلقی می‌کنند. محققان همین طور پیش بینی کردند.

که بیشتر اشخاص به احتمال فراوان بیزار بودن از خود را نشان خواهند داد نه ترس.

تنها درصد کمی از این اشخاص از ترس یا احساس های در ارتباط با ترس را گزارش کردند.

بیشتر اشخاص حس انزجار یا احساس شبیه به آن را دارا بودند.

تست تراپیوفوبیا 

هنگامی که اشخاص مبتلا به تراپیوفوبیا  به تصویرها نگاه کردن که در آن چند حفره یا حباب موجود بود.

اظهارنظرهایی از این قبیل داشتند که شامل:

 • “اولین حسی که به من دست خواهد داد احساس تنفر فراوان و غیرقابل توضیح می باشد.
 • یا من در کل احساس آشفتگی خواهم داشت.
 • و احساس می کنم چیزی به شدت مرا به آلوده کردن پرداخته است.”
 • بیشتر اشخاص حس خارش پیدا می‌کنند و تصور می‌کنند .
 • پوست آنها به مور مور شدن رسیده است. 
 •  شناختن و درک کردن این بیماری و کشف کردن خصوصیات.
 • و علتهای آن به اشخاص مبتلا به این بیماری  تأثیرگذار خواهد بود .
 • و موجب می‌شود که برای معالجه کردن آن به اقدام کردن بپردازند.