شوهرم اندام منو دوست نداره

نداشتن اطلاع از مسئله جنسی  موجب شده است که :

مشکلات جنسی را به یک مسئله دشوار زناشویی تبدیل کند.

شوهرم اندام منو دوست نداره

سکس مطلوب 

در زندگی زناشویی اگر « سکس مطلوب » وجود نداشته باشد .

تمام مشکلات باقی خواهند ماند.شوهرم اندام منو دوست نداره

این حقیقتی می‌باشد که تمام زن و شوهر ها این را می دانند.

  • مشاوره جنسی این تأکید را دارد که اشتباه شایع و بزرگ در مردها این می باشد.
  • که تصور می کنند هر چیزی که خودشان را ارضا خواهد کرد .
  • همان مسئله ای می باشد که زن را هم به ارضا کردن می‌پردازد. 

نقش زنان در زندگی زناشویی

خانوم  ها به دنبال فداکاری برای اطرافیان هستند و کمتر از تمایلات خود اطلاع دارند.

به دلسوزی و حمایت کردن از همسر خود  می پردازند .شوهرم اندام منو دوست نداره

تا او هم از  احساس ها و تمایلات خود اطلاع پیدا کند و در آخر شور و اشتیاق را افزایش دهند.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 تاثیر اندام زن بر شوهر

مردان به این نکته توجه نمی کنند که  زنان در قدم اول دنبال آرامش هستند و بعد سکس می خواهند.

زنان  علاقه مند نمی باشند که برای مردان خود در رابطه جنسی بیان کنند که به چه کاری بپردازند.

آنها تصور می‌کنند که رابطه جنسی آنها از حالت عاشقانه خارج شده است.

شوهرم اندام منو دوست نداره1

نقش مشاوره جنسی 

  • در مشاوره جنسی هنگامی که زن در رابطه با رابطه جنسی خود به گفت و گو می پردازد .
  • مسئله احتیاج و نیاز های جنسی متفاوت خود را با شوهر خود بیان می کند.

آقایان به این نکته توجه داشته باشند که به زن خود  این اطمینان را بدهید.شوهرم اندام منو دوست نداره

که اگر در رابطه با مسئله های جنسی شما اطلاعات بیشتری به دست آورند رابطه هر دو بهبود پیدا خواهد کرد.

  • در مشاوره جنسی این بیان می‌شود که پیش از انجام دادن سکس .
  • مرد ها در رابطه با این که خانم ها به چه چیزهایی در سکس   علاقه دارند را سوال کنند.

زن در هنگام انجام دادن سکس می خواهد به احساس کردن آن بپردازد نه اینکه به پرسش های شما پاسخ دهد.

 

دیگر مقالات مرتبط”