درمان قطعی فوبیا

فوبیا یا ترس فرق های عمده ای با یکدیگر دارند.

ترس یک واکنش معمولی در موجودات زنده زمان روبه‌رو شدن با خطر به منظور محافظت می باشد.

هنگام روبرو شدن با خطر سیستم عصبی سمپاتیک با ترشح کردن.

هورمون آندرلاین  واکنش مبارزه یا فرار فعال خواهد شد.

تجمع پیدا کردن آندرلاین انسان را آماده خواهد کرد .

تا در مقابل تهدید پنهان یا مقابله و یا به فرار کردن بپردازد.

همینطور آندرلاین موجب بیشتر شدن ضربان قلب .

و جریان فراوان خون در عضلات بدن خواهد شد.

و در آخر شخص می تواند در موقعیت اضطراری.

مطلوب‌ترین عکس العمل را از خود به نشان دادن بپردازد.

درمان قطعی فوبیا

فوبیا ترس بیمارگونه

 • به علاوه در این حالت قند خون افزایش پیدا خواهد کرد .
 • و در آخر انرژی بدن هم افزایش پیدا می کند.
 • در چنین موقعیتی جسم و روان گوش به زنگ و آماده عملکرد می‌باشند.
 • بنابراین در شرایط های خطرناک ترس یک واکنش طبیعی.
 • و حتی  دارای فایده و نجات دهنده محسوب می شود.

ولی از سمت دیگر فوبی یا ترس حالت بیمارگونه ای محسوب می‌شود .

که به شدت مقابل آمیز و توهمی هم می باشد.

به عبارت دیگر مقدار ترسی که تجربه خواهد شد متناسب با منبع و دلیل ترس نمی باشد.

و این نه تنها فایده ای ندارد بلکه موجب محدود شدن فعالیت‌های شخص خواهد شد.

و بر زندگی روزانه  تاثیر منفی به جای خواهد گذاشت.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

  ترس غیر طبیعی شدید

 • فوبیا یک نوع ترس غیر طبیعی شدید و دارای زمان طولانی از یک شی.
 • فرد و شرایطی می‌باشد. فوبی  نوعی اختلال اضطراب محسوب می‌شود.
 • فردی که دارای فوبیا می باشد یا تلاش می‌کند از چیزی که ترس به وجود می‌آورد .
 • فرار یا دوری کند یا آن را با اضطراب و پریشانی فراوان به تحمل کردن می‌پردازد.
 • برخی از فوبی ها بسیار خاص و محدود می باشند.

درمان فوبیای حیوانات

به طور مثال یک فرد امکان دارد فقط از یک عنکبوت یا گربه ترس داشته باشد.

در این مورد فرد با دوری کردن از چیزی که از آن می ترسد .

نسبتاً بدون داشتن اضطراب زندگی خواهد کرد.

برخی دیگر از فوبیا  در مکان ها و شرایط های گسترده تر دارای دردسر خواهند شد.

 • به طور مثال نشانه ترس از ارتفاع می‌تواند با مشاهده کردن به بیرون از پنجره منزل .
 • یا با رانندگی کردن بر روی پل‌های دارای ارتفاع آشکار شود.
 • ترس داشتن از محیط‌های تنگنا ترسی می باشد که می تواند.
 • با سوار شدن بر آسانسور یا استفاده کردن از دستشویی های کوچک افزایش پیدا کنند.

اشخاصی که این نوع فوبیا را دارا می باشند امکان دارد.

احتیاج به به وجود آوردن تحولات چشمگیر در زندگی خود شوند.

در موارد شدید فوبیا امکان دارد عامل مشخص کننده در ناکارآمدی ها در اشتغال.

و همینطور محل کار،  مسیر رانندگی کردن، فعالیت های اجتماعی.

و همینطور تفریحی یا محیط خانه فرد باشد.

نشانه های فوبیا

نشانه های شناختی و هیجانی،  بدنی چهار دسته از نشانه‌های فوبیا به حساب می‌آیند.

البته هر فردی که دارای فوبیا می باشد لزوماً هر ۴ علامت را با یکدیگر دارا نمی باشد.

نشانه های شناختی علائم هایی می باشد که شخص به طور مدام به این مسئله تفکر می‌کند.

که نکند با آن چیزی که از آن می ترسد روبه‌رو شود به طور مثال:

در خیابان تاریکی حرکت ناگهانی را در پشت سر خود احساس خواهد کرد.

تصور می‌کند این یک کیف زدن یا میخکوب می باشد. 

 • نشانه ی بعدی هیجانی می باشد. عواطف شخصی مانند احساس دلشوره داشتن.
 • و همینطور اضطراب و نگرانی در این دسته واقع می‌باشند.
 • نشانه های بدنی هم داریم که به دو دسته تقسیم می شود بیرونی و درونی.
 • نشانه های درونی با بیشتر شدن ضربان های قلب آشکار خواهد شد.
 • ولی نشانه های بیرونی مانند برافروخته شدن صورت یا لرزش دست همراه می‌باشد.
 • اشخاص نسبت به نشانه های هیجانی خود آگاه تر می باشند و آنها را بیشتر متوجه خواهند شد.