درباره مشاوره خانواده

برای اینکه بیشتر درباره مشاوره خانواده بدانید ابتدا باید با ظایف آن آشنا شوید

وظیفه اصلی سایت “مشاوره خانواده” این می باشد که به رجوع کننده و یا خانواده کمک می کنند.

  • با شناسایی، اعتقادها و توانایی های مطلوب بتواند برای برطرف کردن مسئله راهکارهای مناسبی را پیدا کنند.
  • خانواده را آماده کند تا با مسائل یا تحولاتی که در رابطه جنسی و روانی ایجاد شده است روبرو شوند
  • اختلالات روانی هر یک از اعضا را درمان کند.

درباره مشاوره خانواده