آشتی با پدر و مادر

علت اصلی و عمده اختلاف‌ها و جر و بحث های زناشویی را باید در اختلاف‌های فرهنگی دانست.

و اینکه تعریف اهمیت ها و ارزش ها از دید هر کدام از زن و شوهرها دارای تفاوت می باشد.

بسیار مشاهده شده که سردرگمی میان سنت‌ها .

و مدرنیته محل اختلاف در زندگی زناشویی به حساب می‌آید.

 • یکی دیگر از علت های مشاجره و دعوا میان همسران کوشش کردن.
 • برای تحولات و تغییر دادن برخوردهای یکدیگر می‌باشد.

هنگامی که یکی از همسران درصدد تحولات برخورد شریک زندگی خود بر می‌آید.

ناخودآگاه موجب می‌شود که شریکش از خود مقاومت نشان بدهد.

که این مقاومت و حالت دفاعی در دست داشتن موجب جر و بحث در زندگی خواهد شد.

آشتی با پدر و مادر

اختلاف زندگی زناشویی

 • از دیگر عواملی که می‌توان نام برد نبودن توانایی های ارتباطی.
 • و برطرف کردن مسئله در زن و شوهر می باشد.
 • با آگاه شدن در رابطه با توانایی های زندگی همسران .
 • می‌توانند یکدیگر را به آسانی به درک کردن بپردازند.
 • اگر شما هم جزء آن گروه از زوج‌ها می باشید .
 • که نبود مهارت را دلیل و ریشه اصلی مشکلات خود می دانید .
 • بهتر می باشد که این را در نظر داشته باشید .
 • که پس از اینکه جر و بحث ناخواسته با همسر خود قرار گرفته اید .
 • به نکات زیر توجه کنید تا بتوانید سریعتر به آشتی کردن بپردازید.
 • و آرامش خود را دوباره به ارتباط تان بازگردانید.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

برخورد غیر عادی پدر و مادر

این قضیه که شما قبول کنید جنگ و دعوا قسمتی از ارتباط شما با همسرتان را تشکیل خواهد داد .

بسیار اهمیت دارد ولی  دانستن شیوه ای برای آشتی کردن شاید از اهمیت فراوانی برخوردار باشد.

 • تمام ما در زمان و مکان های متفاوت امکان دارد برخوردهای متعدد.
 • و متفاوتی را از خود آشکار کنیم ولی هنوز وقتی به نظر می آید .
 • بحث و دعوا جزء این که موجب صدمه دیدن احساس شود.
 • و به رابطه سالم آسیب برساند فایده دیگری ندارد .
 • و باید آن را به توقف کردند بپردازیم.

اولین قدم در آشتی کردن

اولین قدم برای این هدف این می باشد که متوجه شوید.

واقعاً سر چه چیزهایی در حال بحث کردن با یکدیگر می باشید.

و دیدگاه‌های تضاد خود را تعادل ببخشید.

پس از آن شما می توانید از تکنیک های زیر استفاده کنید.

اجرا کردن برخی از این تکنیک ها را باید به تنهایی بر عهده بگیرید.

و در برخی دیگر همکاری همسرتان الزامی به نظر خواهد رسید.

 خودآگاهی و مسئولیت پذیری

 خودآگاهی و مسئولیت پذیری اولین قدم برای دورشدن از تضادها می‌باشد.

که غیر ممکن می باشد که شما بتوانید همسرتان را بدون تغییر برخورد خود تغییر بدهید.

ولی اگر برخورد خودتان را تحولات ببخشید.

در بیشتر اوقات واکنش رفتاری او دارای فرق می باشد.

این را وانمود کنید که بهترین می باشید

اگر بدون دلیل لجبازی نکرده و کج خلق نباشید .

به همسرتان حس خوبی را انتقال خواهید داد .

و او در بی نظیر بودن و ایده آل بودن شما شکی نمی‌کند.

وجدان خود را در نظر داشته باشید

در حال جر و بحث کردن می باشید .

به دلیل اینکه شما حاضر نمی باشید.

به اصلاح کردن خود بپردازید .

سعی کنید که بخشنده باشید.

و این اطمینان را داشته باشید.

که دعوا فقط برای اینکه غرور خود را کنار نگذارید ادامه نخواهید داد.

عوامل موثر بر آشتی 

درباره آن که آیا شما تحت تأثیر عوامل دیگری واقع می باشید یا خیر؟

تصور کنید نیروی عوامل و محیط خارجی به هیچ وجه تخمین زدن این نمی باشد.

که آیا شما خسته می باشید؟  در رابطه با مسئله ای نگران می باشید ؟

یا از مسئله ناراحت می باشید ؟

همسر شما نمی تواند برای شما القا کند که چه احساسی دارا باشید.

احساسات شما تحت مدیریت و نظارت خود شما می باشد.

 • اگر عصبانی می شوید بیان کنید  که من عصبانی هستم به این دلیل.
 • نه اینکه فقط بیان کنید که تو باعث عصبانیت من شده ای.