آثار و علل تجاوز جنسی

آثار و علل تجاوز جنسی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

تجاوز جنسی هنگامی رخ می دهد که یکی از دو طرفین رابطه جنسی رضایت از این کار نداشته باشند.

گاه می تواند تجاوز به یک نفر صورت گیرد.

در واقع هر چیز که مرزها و اصول جامعه را بشکند و بر خلاف خواست افراد باشد تجاوز تلقی می شود.

تجاوز جنسی علاوه بر آسیب های جسمی، آسیب های شدید روحی بر وجود فرد ایجاد می کند.

معمولا فرد تجاوزگر فرد تجاوز دیده را به قتل می رساند.

تجاوز ابعاد گوناگونی دارد.

ریشه های آن را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم

و راه هایی را جهت پیشگیری از این امر پیشنهاد می دهیم.

در کشورهای مختلف مجازات گوناگونی دارد.

آثار و علل تجاوز جنسی

 

انواع تجاوز

دسته بندی های زیر انواع تجاوز فیزیکی، روحی و جنسی را شامل می شود

در این دسته بندی عدم رعایت حقوق دیگران و عدم رضایت دیگران سبب بروز تجاوز می گردد.

 

تجاوز توسط نزدیکان و آشنا

این نوع تجاوز می تواند جنسی و یا حقوقی باشد و توسط فامیل و دوستان صورت گرفته باشد.

معمولا تنها ماندن کودک با جنس مخالف و یا دختر تازه به بلوغ رسیده با جنس مخالف در خانه مهم ترین عامل آن است.

تجاوز ریشه های روانشناسی دارد و افرادی که مرتکب این عمل می شوند.

معمولا مشکلات روحی و عاطفی ناشی از دوران کودکی، عدم توان ارتباط با جنس مخالف، دیدن فیلم های پورنوگرافی و مشکلات زناشویی دارند.

 

تجاوز توسط نزدیکان و آشنا

تجاوز دست جمعی

دلایل مختلفی دارد از جمله استفاده مواد مخدر توسط متجاوزین و یا گروه های تبهکاری است.

عوامل دیگری که سبب تجاوز جمعی می شود، انحراف جنسی جامعه، آمیزه های اشتباه خانوادگی و داشتن جایگاه اجتماعی پایین

در این نوع تجاوز، آسیب ها به قربانی به مراتب بیشتر بوده و آسیب های فیزیکی شدیدتری ایجاد می کند.

 

تجاوز زناشویی

تجاوز زناشویی همان تجاوز زوجی می باشد.

در این نوع، همسر مورد سو استفاده جنسی و آسیب جنسی قرار می گیرد.

در واقع همسرش او را مجبور به کارهای جنسی می کند که رضایت ندارد و در بسیاری از موارد سبب آسیب به رحم و ناباروری زن می شود.

ایران نیز جز کشورهایی است که این نوع رفتار جرم کیفری محسوب می شود.

در این نوع رفتار آموزش جنسی با خشونت همراه شده و شریک زندگی از این کار رضایت ندارد.