علائم مصرف مواد مخدر

 1. قرمز شدن چشمها
 2.  داشتن دید تار در زمان طولانی
 3.   نامفهموم شدن و خورده شدن در حرف زدن
 4.  نبود مدیریت در حفظ شدن تعادل
 5. عدم ارزش قائل شدن برای تمیزی
 6. دیده شدن سرنگ در جاهای متفاوت بدن
 7. حضور نداشتن متداوم در کلاس درس و کم شدن علاقه به درس
 8. نا آرام شدن
 9. ترس از مراجعه به روانشناس و یا مشاور 
 10. تحولاتی ناخودآگاه در خلق و خو
 11. داشتن بوهای غیر طبیعی از دهان یا لباس
 12. موجود بودن سوزن ها و سنجاق های سیاه رنگ ، خمیده بودن قاشق و آلومینیوم دود شده
 13. وجود داشتن لوله های خودکار ، کبریت های سوخته شدن در فضاهای غیرعادی
 14.  به مدت طولانی در دستشویی و حمام بودن
 15. پنهان شدن وسایل خانه
 16. خواب آلوده شدن
 17. عوض شدن دوستان
 18. به تاخیر افتادن حرکت ها و همین طور کندی برخورد و رفتار
علائم مصرف مواد مخدر

مواد مخدر و رفتارهای جوانان و نوجوانان

شناسایی برخوردها در دوره نوجوانی به دلیل استفاده از مواد سخت می باشد.

به دلیل اینکه اکثر این تحولات به هم شباهت دارند.

اگر پدر و مادر و سایر اعضای خانواده درمورد نشانه ها اولیه در استفاده از مواد مخدر در جوانان یا نوجوان خود حساسیت و آگاهی داشته باشند.

توانایی این را خواهند داشت که در بیشتر موارد از حاد شدن موقعیت آنها جلوگیری کنند.

مواد مخدر در جوانان یا نوجوان