Warning: dirname() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/farspir/public_html8/moshavereh_khanevade/wp-content/plugins/intelly-related-posts/includes/actions.php on line 10
روش برخورد با مادر شوهر | همسرانه :مشاوره خانواده

روش برخورد با مادر شوهر

روش برخورد با مادر شوهر دارای شیوه های خاصی می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

 1. سعی کنید در بحث های خانوادگی شما صحبت نکنید.
 2. قطعا همسر شما برخورد و ویژگیهای خانواده خود را بهتر از شما می داند.
 3. پس هنگامی که بین شما و خانواده اش مشکلی به وجود آمد قضاوت کردن را به او واگذار کنید.
 4. با توصیه های خانواده او هنگامی که آنها حضور دارند موافقت کنید.
 5. اما به آنها بگویید که زمان دیگری تصمیم خواهید گرفت.
 6. بنابراین هنگام تنهایی نظر حقیقی خود را برای او بازگو کنید و با هم به تصمیم آخر برسید و توسط همسر خود برای خانواده بازگو کنید.
 7. در گفتگوهای خانوادگی آنها مشارکت نکنید و از بیان کردن عقیده خود خودداری کنید.
 8. به همسر خود اجازه ندهید که هنگامی که شما حضور دارید از خانواده اش به بدگویی بپردازد.
 9. گاهی وقت ها به ملاقات خانواده بروید و اگر به هر علتی نتوانستید، می‌توانید با تلفن جویای حال آنها شوید.
 10. هنگامی که با او می باشید در حضور جمع سعی کنید به او احترام بگذارید.
 11. به طور دائم مخصوصاً هنگامی که مادر شوهر حضور دارد به همسر خود برسید.

روش برخورد با مادر شوهر

نکات تکمیلی

نکات تکمیلی که باید برای روش برخورد با مادر شوهر بیان گردد.

در جلسات مشاوره ، زوجین فک می کنند برخی موضوعات خیلی پیش پا افتاده است.

با این حال از نظر روانشناسی خانواده همین موضوعات گاهی ایجاد اختلاف ، نزاع ، دعوا و حتی طلاق می کند.

 1. در حضور مادرشوهر به پسرش احترام بگذارید.
 2. به این نکته توجه داشته باشید که با اولین بی احترامی کردن آن هم در مقابل مادر شوهر به او نشان می دهید که دارای اختلاف می باشید به او فرصت می‌دهید که در زندگی شما به دخالت بپردازد.
 3. در حضور مادر شوهر از شوهر خود به بدگویی نپردازید.
 4. هیچ موقع هنگامی که فرزندان  حضور دارند از مادر شوهر خود غیبت نکنید.
 5. سعی کنید از محبت های او تعریف کنید به بچه ها آموزش دهید که به او احترام بگذارند.
 6. هیچ موقع برای رفتن شوهرتان به منزل پدرش مانع نشوید.

تمامی مطالب سایت مطلق به سایت “مشاوره خانواده” می باشد.