معایب و مزایای صیغه

در این مقاله معایب و مزایای صیغه از نظر سایت “مشاوره خانواده” مورد بررسی قرار گرقته است.

ازدواج موقت و بیان کردن صیغه محرمیت جز و قانون سنتی و اسلامی محسوب می شود که از سالهای قبل در ایران ترویج داشته است.

البته افراد سنی ، این قانون را قبول ندارند ، در صورتی که در شیعه در حال اجرا شدن می باشد.

در تاریخ کهن ، شیعیان این شیوه را برای اشخاصی انجام می دادند که علاقه داشتند با فردی سکس داشته باشند و به گناه نپردازند.

جالب اینجا می باشد که در دنیای امروز ، بعضی از جمعیت زنان و مسئول مملکت بارها در دستگاه های قانونی مسئله رواج پیدا کردن فرهنگ ازدواج موقت را تحریک کرده اند.

تشکیل خانواده به صورت دائمی با  شناخت دو طرف از نظر روانشناس خانواده بهتر است.

از آنجایی که ۶۵درصد مردم ایران از جوانان تشکیل شده است.

از سوی دیگر اکثر آنها با بیکاری و تورم حاد اقتصادی و همین طور بودن بحران جهانی، در ازدواج دائم توانایی ندارند.

روش ارضاء جنسی

این امر به عنوان روشی قانونی برای ارضا شدن جنسی و عدم افزایش آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 • با وجود داشتن ازدواج موقت، ارتباط مرد ها و زن ها آسان تر شکل می گیرد.
 • آنها احتیاج های جنسی خود را رفع میکنند.
 • داشتن سکس را گناه محسوب نمی کنند 
 • جوانان برای پرسه زدن در خیابان انرژی بیهوده را هدر نمی دهند 
 • در پایان این که سنت  نامعقول باکره تا حدودی محدودیت دارد.

ازدواج سفید یا صیغه

به نظر بعضی از مسئولین، ازدواج کوتاه مدت دارای اشکال نمی باشد و از روابط نامشروع پیشگیری می کند.

آنها اعتقاد دارند ، این ارتباط چیزی مانند پارت دختر و پسر در جوامع دیگر می باشد با این فرق که به طور قانونی و شرعی می باشد.

حتی در دنیای امروز کسانی که هوادار ازدواج موقت می باشد.

معایب و مزایای صیغه

به دنبال این می باشد که شیوه ای را کشف کنند.

تا فرزند نتیجه ی این گونه ازدواج مانند ازدواج های طبیعی از ارث پدر استفاده کند.

البته به تدریج و تنها بعضی وقت ها صیغه ی محرمیت برای زن و مردی که مجبور می باشند در یک خانه یک محیط  به کار مشغول می شوند.

بدون صورت گرفتن روابط سکس خوانده می شود.

این در صورتی می باشد که جوامع امروز طرز فکر منفی خود را نسبت به این موضوع نگه دارد و به هیچ عنوان ازدواج رواج پیدا کردن این نوع ازدواج حمایتی نکنند.

در طی این مقاله به اسم امید جوان، نامه های فراوان و تلفن های دائم درباره ی اعتراض یا نظر دادن به این مسئله اعلام شد.

و در واقع از ازدواج سفید بهتر است. زیرا پایه قانونی دارد.

یک نمونه

من جوانی میباشد ۲۳ ساله ،  اگر من با یک خانومی که جوان می باشد صیغه محرمیت سه ساله را به خانه و به ازدواج موقت بپردازم.

آیا شخصی پس از من حاضر می‌شود که با او ازدواج کند؟

 آیا پس از من  مردها طرز فکر بد و  به چشم حقارت برای آشنا شدن با این خانوم نگاه می کنند؟

یا تلفن دیگری به این صورت:

 •   اشخاصی که به دفاع از ازدواج موقت می پردازند؟
 • متوجه نمی باشند که با این روش هر مرد متاهل می تواند زنی را  به صیغه خود درآورد؟
 • بی بند و باری موجب سست شدن خانواده ها شود؟
 • چه شخصی مسئولیت بچه ای که متولد شده از این نوع ازدواج را بر عهده میگیرد؟
 • چه شخصی حاضر می باشد برای او پدر شود؟

حقیقت این می‌باشد که  هر مرد و زن احتیاج به سکس دارند.

اگر با رعایت کردن احکام اسلامی این احتیاط برطرف شود، مانع فساد می شود.

حتی بعضی از آنها درباره ی مشکل فرزندان حاصل از این نوع ازدواج نظراتی را بیان کردند.

مانند این که می‌توانند شیوه های ضد بارداری را مورد استفاده قرار دهند.

این بار اول میباشد که در ایران در رابطه با ازدواج موقت بحث می شود در سال ۱۹۹۰ این مسئله توسط مقامات طرح شود و تا حدودی به طرفداری آن پرداختند.

صیغه در ایران

با این وجود بی بند و باری در کشورهای غربی،  از این امر شیوه ای برای پیشگیری از فحشا در ایران بیان شد.

یکی از معایب و مزایای صیغه این است که صیغه دختر باکره باید با اجازه پدر او و یا سرپرست او حتی در سنین بالای ۱۸ سال صورت گیرد.

یکی دیگر از مشکلاتی که مجلس با رواج پیدا کردن این مسئله  آن را بیان کرد.

معایب و مزایای صیغه

با تصویب شدن آن مخالفت کرد این بود که یک مرد توانایی این را دارد که چندین صیغه با چند شخص در یک مدتی دارا باشد.

در صورتی که مجاز می باشد تا چهار زن داشته باشد.

هر زمانی که مایل باشد آنها را رها کنند این در صورتی بود که زنها هیچ اختیاری از خود ندارند و این امر برای آنها از نظر شرعی و عرفی ممنوع می باشد.

مسئولین عقیده دارند که اگر این مسئله به اجرا در بیاید باید در طی زمان همه پیامد آن را ارزیابی و برای هر کدام از آنها  جواب دارای منطق مطرح شود.

مانند:

 1. خود روابط نزدیکی 
 2. شیوه های پیشگیری از بارداری
 3. بیماری هایی ناشی از نزدیکی 
 4. پیشگیری از آسیب های روحی 
 5. همینطور تفاهم داشتن در روابط شامل مذهبی 
 6. سنتی و خانوادگی.

البته در برخی جلسات مشاوره خانواده مشکلات زیر برای صیغه مطرح شده است:

 1. افزایش تنوع طلبی مرد و زن.
 2. معایب و مزایای صیغه بر افراد مشخص نیست.
 3. افسردگی ناشی از بودن با چند نفر بخصوص برای زن.
 4. اضطراب به خاطر برخی اعتقادات و نظرات جامعه.
 5. اخاذی مالی بخصوص از مردهای متاهل.