شغل ایده آل حقیقت این می باشد که ما باید سالها به کار مشغول باشیم

و اگر چهل یا پنجاه سال دارای شغل باشیم ولی به آن اهمیت ندهیم.

قسمت پر اهمیت در زندگی خود را از دست می دهیم.

به جای آن داشتن شغل ایده آل موجب بهتر شدن و شادابی در زندگی می شود.

شغل ایده آل

به دلیل اینکه کار و حرفه اصلی ترین قسمت شخصیت ما را تشکیل می دهد.

نشانگر این می باشد که ما چه کسی می باشیم.

این را برای ما ممکن می کند که تواناییهای خود را بروز دهیم.

شغل ایده آل

ویژگی های شغل ایده آل

از نظر مشاوره شغلی خوب، کار ایده آل شاخصه های زیر را دارد:

  1. از اینکه به سرکار می رویم راضی باشیم
  2. از شغلی که داریم انرژی لازم را بهره مند شویم.
  3. برای تلاش خود اهمیت و برای ان احترام قائل شویم.
  4. هنگامی که از کار خود برای دیگران تعریف می کنیم حس غرور و افتخار کردن به خود داشته باشیم.
  5. از اشخاصی که با آنها به کار مشغول می باشیم لذت ببریم.
  6. درمورد آینده خود خوش بین باشیم.
شغل ایده آل

البته باید توجه داشته باشیم که شیوه های رسیدن به رضایت از شغل دارای تنوع فراوانی می باشد.

تنها یک شغل نمی باشد که عالی به نظر آید ولی همه بتوانند از آن بهره مند شوند.

ولی برای هر شخصی یک شغل خوب موجود می باشد.

در شغل امکان دارد که متغیرهایی وجود داشته باشد که برای دستیابی به رضایت داشتن نسبت به شغل باید دریابید که چه خواسته هایی دارید.

و پس از آن به دنبال شغل ایده آل باشید.

که با خواسته های شما متناسب باشد.

برخی از شغلها به شخص آرامش می بخشد

برخی از شغل ها هم دارای خطر و چالش های زیادی را به همراه دارد. 

بعضی از کارها می باشند که سکوت و آرام بودن نیاز دارد.