سوالات اولیه خواستگاری

نکته هایی موجود می باشد که در طرح کردن سوالات اولیه خواستگاری در  جلسه های خواستگاری،  شناختن دختران و پسران در ارتباط آنها و غیره.

این امکان را فراهم می کند که شخص از روی عقل طرف مقابل خود را بشناسد. نه از روی احساس.

باید دارای موقعیتی باشد که  شامل موارد زیر می باشد:

 1. تصور نکنیم که سوال های ما باید استاندارد باشد و از قبل مشخص شده باشد و دارای جواب های معینی باشد،
 2. باید در هنگام صحبت کردن خشک رفتار نکنیم
 3. تلاش کنیم که سوال ها را نسبت به هر چیزی که دارای ابهام می باشد طراحی کنیم.
 4. سوالات کلی برای آغاز کردن خوب می باشد اما فایده آن کم می باشد.
 5. به طور مثال:
 • عقیده شما درباره ی حجاب چه می باشد؟
 • شما از همسر آینده خود دارای توقعاتی می باشید؟
 • معیار شما برای ازدواج کردن چه می باشد؟

چنین سوالهایی دارای جواب های کلی می‌باشند و اینگونه جواب ها مبهم هستند. 

طرفین علاقه دارند بر طبق ذهنیات خود آنها را تفسیر کرده است. 

باعث می شود شناخت یکدیگر را با دگرگونی مواجه کند.

در پرسیدن سوال های کلی تلاش کنید مفاهیم رابه مثالهای عینی بکشانید،

و با طرح کردن موضوعی شخص را درآن موقعیت بگذارید.

شرایط هایی که روزانه در زندگی خانوادگی هر شخصی به وجود می آید

که زوجین نسبت به آن واکنش های احساسی یا  رفتاری از خود نشان می دهند.

شما در عوض اینکه سوال های کلی را به کار ببرید .

 سوالات اولیه خواستگاری را به کار ببرید.

در مورد حجاب می‌توانید از سوال های زیر استفاده کنید:

 1. آیا خانمها هم باید دارای حجاب باشند؟ اگر جواب بله است چند مثال بیاورید.
 2. آیا روسری و لباسی که پوشیده باشد مانند بلوز و شلوار حجاب محسوب می شود؟
 3. ۳٫آیا دست دادن به اقوام نزدیک مانند پسر عمه را برای خانوم قبول می کنید؟

و صدها سوال دیگر مانند موارد ذکر شده که امکان دارد در زندگی های متعدد رخ داده باشد.

در سایت “مشاوره خانواده” مقالات دیگری در مورد سوالات پیش از ازدواج می توانید مطالعه کنید.