اختلالات روانی

اختلالات روانی

اختلال اضطرابی                          

یک نوع اختلال اضطرابی می باشد که ویژگی های آن تنش و بیمناک بودن می باشد.

امکان دارد با علائم بدنی همراه شود.

  • تپش پیدا کردن قلب.
  • احساس خسته شدن.
  • مختل شدن خواب.
  • گرفتن سرگیجه.

اختلال اضطراب فراگیر                    

از نظر روانشناس افرادی که این نوع اختلال را دارا نمی باشد معمولا به طور واضح متوجه نمیشود که به چه علت دارای ترس می باشند.

علائم اصلی این اختلال ، اضطراب می باشد و به این علت قرارگیری نام دارد که با محرک شده یا یک فرایند مخصوصی به جود نمی‌آید.

بلکه در شرایط های متفاوتی اتفاق می‌افتد.

اینگونه است راه ها به  فرآیند های بیرونی کمتر وابسته می باشد و بیشتر در مورد احساسات و تعارض درونی فرد دارای ریشه می باشد.

اختلال خلقی                          

یکی دیگر از اختلالات روانی می باشد.

اختلال خلقی از نظر روانپزشک به سه دسته تقسیم می شوند که شامل:

  1. اختلال های افسرده وار (دارای یک قطب) اختلال هایی که دارای دو خود هستند.
  2. اختلال با توجه به دلیل شناسی مانند اختلال خلقی طبق یک شرط  طبی عمومی
  3. اختلال  بر اساس استفاده از مواد.

که هر کدام از آنها مجموعه هایی را در بر دارند.

اختلالات روانی

اختلال خلقی تک قطبی

اختلال خلقی خصوصیات اصلی اختلال عاطفی محسوب می شود.

اشخاصی که دارای اختلال خوردن تک قطبی می باشد دارای آشفتگی هیجانی می باشد که به طور دائم به افسردگی به سر می برند.

اختلال خلقی دو قطبی                 

اختلال دوقطبی در چه اسمی که برای آنها نامگذاری شده، هم شامل حمله های افسردگی می باشد و هم دارای هجوم شیدایی.

به طور معمولی اختلال های دوقطبی  در هنگام شروع شدن به طور حمله شیدایی بروز می دهند.

حمله های بعدی ، امکان دارد که به صورت در نقش های متعددی اتفاق بیافتد.

ممکن میباشد که بعد از هجوم های شیدایی  یک دوره معمولی محسوب شود.

در پی آن یک هجوم افسردگی و بعد از آن یک دور معمولی و به همین ترتیب.

 

اختلال روانی فیزیولوژیکی        

صدمه شناسی از نظر جسمی و آسیب حقیقی به بافت به خاطر برانگیخته شدن دائم هیجانی شدن بدن در دوره های فشار روانی متحمل می باشد.

اختلال شخصیت

سرمشق استوار عادت و بدون انعطاف برخورد که توانایی سازگار شدن با فردی به شدت محدودیت ایجاد می کند.

در بیشتر موارد جوامع این طور برخوردها را ناسازگاری میدانند در صورتیکه از لحاظ خود فرد اینگونه نیست.

اختلال هراس

این گونه اختلال ترس های بدون منطق از اشیا و شرایط های به خصوصی می باشد.

این نوع از اختلالات روانی برعکس آشفتگی های مبهم است که در اختلال اضطرابی مشاهده می شود.

در اختلال هراس   اختصاصی می باشد هنگامی که فردی حاد در مقابل شرایطی بروز می دهد که دیگران آن را به خطر نمی کند.

از دیدگاه مشاور این شخص به هراس فوبی مبتلا شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *