Notice: Undefined index: index in /home/farspir/public_html8/moshavereh_khanevade/wp-content/themes/Enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/buttons_fullwidth.php on line 405
اختلافات سطح تحصیلی

اختلافات سطح تحصیلی : اصل زندگی این می باشد که در عقیده ها و اخلاق یکسان باشیم.

طرز تفکر من نسبت به زندگی و مسائلی که به من احساس بدبختی یا خوشبختی می دهد.

و مسائلی  که احساس می کنم اگر به وجود بیاید و به موفقیت می‌رسد و اگر به وجود نیاید و شکست می خورم.

اختلافات سطح تحصیلی

مسائلی که من را ناراحت یا خوشحال می کند، این عوامل عقیده ها و خلق و خوی را به وجود می آورد.

و طرز نگاه ما نسبت به زندگی می باشد.

اختلاف سطح تحصیل

اهمیت اختلافات سطح تحصیلی

مهم این می باشد که در زندگی دارای عقیده یکسان باشیم.

وقتی این اتفاق در زندگی رخ می دهد اکثر مسائلی که ما نگران آن می‌باشیم کمرنگ می شود.

بدین منظور که سهم اقتصادی و تحصیلی  کاهش می‌یابد.

امکان دارد خانومی دارای فوق لیسانس باشد و آقا فوق دیپلم داشته باشد اما اشکالی به وجود نمی‌آید.

به دلیل اینکه نوعی طرز فکرشان نسبت به زندگی یکسان می باشد.

خانوم خود را بالاتر از آقا نداند و آغاز احساس حقیر بودن نکنند و ملاک برتری تحصیل نمی باشد.

اگر خانوم یا آقا بیشتر بودن سطح تحصیلات را بالا بودن شخصیت خود بدانند و به طرف مقابل خود نگاه حقیرانه داشته باشد.

و او را از سطح خود پایین تر بدانند این تفاوت داشتن در تحصیل دچار مشکل می شود.

چنین شخصی با این طرز فکر اگر با شخصی که فوق لیسانس باشد ازدواج کنند دچار مشکل می شود از این نوع طرز نگاه باید درست شود.

اهمیت سطح تحصیلی در ازدواج

ازدواج شروع راهی می باشد که آن راه از مسائلی که در اجتماع می‌بینیم متفاوت می باشد.

 • امکان دارد آقای یا خانومی، استاد یا دانشجوی عالی باشند ولی همسر خوبی به حساب می آیند.
 • به دلیل اینکه محیط زندگی مشترک با دانشگاه و مرحله کار فرق دارد.
 • ارتباط در زندگی با روابط در دانشگاه دارای فرق می باشد.

این دو مسئله در فضای کاملاً متفاوت می باشد. یک اخلاقی که امکان دارد در محیط دانشگاه مثبت باشد اما در خانه منفی محسوب شود.

به طور مثال یک دانشجو در محیط دانشگاه ولی جدی می‌باشد و آدم شوخی نیست.

اشخاص می باشند که با وجود تفاوت تحصیلی زیاد به اشکال بر نخورده اند.

و افرادی می باشند که در تحصیل با هم متفاوتند و دارای مشکل میباشد طرز رابطه مستقیم به این تحصیل و ازدواج موجود نمی باشد.

اهمیت سطح تحصیلی در ازدواج

سطح تحصیلی دختر و پسر

در امر ازدواج ملاک های متعددی وجود دارد که شما باید  تناسب داشتن را  مورد توجه قرار دهید.

یکی از ملاک های سطح تحصیلات شما می باشد. این تناسب شاید برای شما جزوه مشغولیت ذهنی نبوده است.

 1. ولی باید گفت که اگر به تناسب داشتن در تحصیل اهمیت داده نشود
 2. امکان دارد ناهنجاری‌ها و ناراضی بودن از زندگی به هر شدید شود که زوج ها قادر به تحمل کردن یکدیگر نباشند.

 

اگر زن نسبت به مرد تحصیلات بیشتری داشته باشد

تا قبل از دهه گذشته بهترین نوع تناسب داشتن در تحصیل بالاتر بودن تحصیلات مرد از زن بود.

ولی تحولات جامعه و افزایش سطح فرهنگ در جامعه بالا رفتن سطح تحصیلات برای زنان را شامل شد.

در چنین موقعیتی انتظار می‌رود که همسران امروزی در روابط خود به رعایت ملاحظات سنتی بپردازند.

در اینگونه زندگی ها هنگامی که تحصیلات زن بالاتر می باشد انتظار دارند به صورتی برخورد کنند که اقتدار همسرش دچار سوال نشود.

خانوم هایی که نسبت به همسرانشان از نظر تحصیلی بالاتر می باشند نه باید با غرور درباره اطلاعات خود گفت و گو کنند.

خانه محیط آرامش داشتن می باشد.

الزامی نمی باشد که در فضای گرم آن  زن و مرد بخواهند صحبت های تخصصی در رابطه با رشته تحصیلی خود را بازگو کنند.

 

اختلافات سطح تحصیلی

تناسب تحصیلی زن و مرد

اگر زوجین در تحصیلات خود تناسب داشته باشند آرامش آنها در زندگی افزایش می‌یابد.

حتی اگر زن با صبوری و فروتنی برای تحصیلات زیاد خود جایگاهی برای خود قرار ندهد

 • مدرک تحصیلی خود را به رخ همسرش نکشد
 • در این صورت همسر تصور می کنند که همسرش دچار از خود راضی بودند شده و جایگاه معلمی پیدا کرده است.
 • اینکه بیان می شود تحصیلات مرد بالاتر باشد،
 • به خاطر ایمنی دادن به خانواده از بعضی  مشکلات زناشویی می باشد.

زیر را این امر با خصوصیات غرور و اثبات شدن اقتدار مردانه دارای منفعت می باشد.

استنثنا هم وجود دارد

عواملی که گفته شد به عنوان یک قاعده کلی باید در نظر داشت ولی در هر صورت هر قاعده‌ای یک استثنا دارد.

 • مصلحت امکان دارد در یک زندگی، زن تحصیلات بیشتری نسبت به مرد دارا باشد ولی طرز برخورد با همسر خود را به خوبی بلد باشد
 • و هیچ وقت از اطلاعاتی که دارند در برابر همسرش حرفی نزنند.
 • همین دلیل باعث می شود همسرش از زندگی کردن با او احساس رضایت کنند.
 • همچنین امکان دارد زن یا مردی که دارای سواد کمی می باشند به صورتی برخورد کنند که شخص مقابل آنها احساس خوبی داشته باشد.
 • هم تا از زندگی در کنار یکدیگر لذت ببرند و مطمئنی باشند که نیمه گمشده ی یکدیگر محسوب می شوند.
 • در زندگی مشترک مهم میزان تفاهم بین زن و شوهر می باشد.
 • و موضوعاتی که در زندگی دارای تعارض می باشد،

به طور مثال سطح تحصیلات می توانند با کنترل کردن برطرف شود.

و به شیرین کردن زندگی منجر شود.

سطح تحصیلی دختر و پسر در امر ازدواج ملاک های متعددی وجود دارد.

که شما باید  تناسب داشتن را  مورد توجه قرار دهید.

مطالب بیشتر در سایت ” مشاوره خانواده ” مطالعه کنید.

تناسب تحصیلی زن و مرد

سطح تحصیلی در ازدواج

یکی از ملاک های سطح تحصیلات شما می باشد.

 1. این تناسب شاید برای شما جزوه مشغولیت ذهنی نبوده است.
 2. ولی باید گفت که اگر به تناسب داشتن در تحصیل اهمیت داده نشود .
 3. امکان دارد ناهنجاری‌ها و ناراضی بودن از زندگی به هر شدید شود که زوج ها قادر به تحمل کردن یکدیگر نباشند.

 

بالا بودن سطح تحصیلا زن نسبت به مرد

تا قبل از دهه گذشته بهترین نوع تناسب داشتن در تحصیل بالاتر بودن تحصیلات مرد از زن بود.

ولی تحولات جامعه و افزایش سطح فرهنگ در جامعه بالا رفتن سطح تحصیلات برای زنان را شامل شد.

در چنین موقعیتی انتظار می‌رود که همسران امروزی در روابط خود به رعایت ملاحظات سنتی بپردازند.

در اینگونه زندگی ها هنگامی که تحصیلات زن بالاتر می باشد.

انتظار دارند به صورتی برخورد کنند که اقتدار همسرش دچار سوال نشود.

خانوم هایی که نسبت به همسرانشان از نظر تحصیلی بالاتر می باشند نه باید با غرور درباره اطلاعات خود گفت و گو کنند.

خانه محیط آرامش داشتن می باشد و الزامی نمی باشد.

که در فضای گرم آن  زن و مرد بخواهند صحبت های تخصصی در رابطه با رشته تحصیلی خود را بازگو کنند.

اگر زوجین در تحصیلات خود تناسب داشته باشند آرامش آنها در زندگی افزایش می‌یابد.

حتی اگر زن با صبوری و فروتنی برای تحصیلات زیاد خود جایگاهی برای خود قرار ندهد.

و مدرک تحصیلی خود را به رخ همسرش نکشد.

در این صورت همسر تصور می کنند،

که همسرش دچار از خود راضی بودند شده و جایگاه معلمی پیدا کرده است.

 

بالا بودن سطح تحصیلا مرد نسبت به زن

اینکه بیان می شود تحصیلات مرد بالاتر باشد.

به خاطر ایمنی دادن به خانواده از بعضی  مشکلات زناشویی می باشد.

زیر را این امر با خصوصیات غرور و اثبات شدن اقتدار مردانه دارای منفعت می باشد.

عواملی که گفته شد به عنوان یک قاعده کلی باید در نظر داشت.

 • ولی در هر صورت هر قاعده‌ای یک استثنا دارد.
 • مصلحت امکان دارد در یک زندگی، زن تحصیلات بیشتری نسبت به مرد دارا باشد.
 • ولی طرز برخورد با همسر خود را به خوبی بلد باشد.
 • و هیچ وقت از اطلاعاتی که دارند در برابر همسرش حرفی نزنند.
 • و همین دلیل باعث می شود همسرش از زندگی کردن با او احساس رضایت کنند.
 • همچنین امکان دارد زن یا مردی که دارای سواد کمی می باشند
 • به صورتی برخورد کنند که شخص مقابل آنها احساس خوبی داشته باشد.

و هم تا از زندگی در کنار یکدیگر لذت ببرند و مطمئنی باشند که نیمه گمشده ی یکدیگر محسوب می شوند.

در زندگی مشترک مهم میزان تفاهم بین زن و شوهر می باشد و موضوعاتی که در زندگی دارای تعارض می باشد.

به طور مثال سطح تحصیلات می توانند با کنترل کردن برطرف شود و به شیرین کردن زندگی منجر شود.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *