نوشته‌ها

بلوغ زودرس
بلوغ زودرس

بلوغ زودرس

بلوغ زودرس چیست؟

بلوغ به طور معمولی در رابطه با دختران میان سنین  ۸ تا ۱۳ سالگی و در پسرها میان در سنین ۹ تا ۱۴ سالگی شروع می شود.

پزشکان بلوغ زود هنکام را وقتی شناسایی میکنند که به علتهای نامشخص این فرایند معمولی زودتر شروع شود.

با رشد کردن استخوان و جهش پیدا کردن از لحاظ رشد همراه باشد.

بلوغ زودرس در دخترانی که پیش از سن هفت سالگی و پسرانی که قبل از سن ۹ سالگی علائم  پراهمیت بلوغ در آنها مشاهده شود شناسایی می شود.

تقریبا یک کودک از بین ۵ هزار کودک امکان دارد به بلوغ زود هنگام مبتلا شود.

انواع بلوغ زودرس

  1.  مرکزی
  2.  محیطی

بلوغ زودرس مرکزی نسبت به بلوغ محیطی شایع می باشد.

این فرایند برای بلوغ معمولی نیز  یکسان می باشد ولی زود تر از موعد آن رخ میدهد. غده هیپوفیز هورمونی به نام  گنادوتروپین به وجود میآورد.

موجب تحلیل شدن بیضه ها و همینطور تخمدانها میشود تا هورمون های دیگر یعنی تستسترون ایجاد شوند.

اینها هورمونهای جنسی محسوب می شود که موجب تحولات جنسی در دوران بلوغ می شوند.

بلوغ زودرس محیطی، دارای موقعیت  متفاوتی می باشد.

این نوع به تدریج رخ می دهد.

انهای تستسترون موجب آشکار شدن نشانه های بلوغ می شوند ولی مغز و غده هیپوفیز درگیر این مسئله نمی شود.

بلوغ زودرس به طور معمولی در اثر ایجاد شدن اختلال در تخمدان ها، بیضه ها و  غده تیروئید کم کار به وجود میآیند.

بلوغ زودرسسایت ” مشاوره خانواده” با کادری تخصصی و روانشناسان برجسته سعی در ارتقا سطح مشاوره در کشور عزیزمان ایران دارد.

نشانه های بلوغ زودرس

نشانه های بلوغ معمولی و بلوغ زودرس تقریباً به هم  شبیه می باشند و در هنگام آشکار شدن بلوغ مشخص می شود که طبیعی است یا زودرس.

این نشانه ها شامل موارد زیر می باشد:

  • کوتاهی قد
  • مشکل داشتن در برخورد اجتماعی

 

اگرچه کودکانی که به بلوغ زودتر از موعد مبتلا می شوند قد بلندتری نسبت به سن خود دارد ولی در بزرگسالی قد آنها کوتاه می شود.

به چه علت؟

  1. هنگامی که مرحله های بلوغ تمام می شود و هم توقف پیدا میکنند.
  2. هنگامی که این مرحله زودتر از بلوغ معمولی تمام شود درست کردن این کودکان هم در سنین کمتر متوقف خواهد شد.

نتیجه های بعضی از مطالعات توسط مشاوره خانواده نشان گر این می باشد که:

رسیدن به دوره بلوغ زودتر زمان مشخص شده  سبب خلل در ارتباطات اجتماعی و انزوای فرد می شود. ادامه مطلب …