نوشته‌ها

دلیل پرخاشگری نوجوان
دلیل پرخاشگری نوجوان

دلیل پرخاشگری نوجوان خشم در بیشتر اشخاص مخصوصاً در سن نوجوانی آشکار می شود. عواملی مثل بلوغ در شدید شدن آن موثر می باشد. نشانه های آشکار شدن خشم احساس باطنی : عرق کردن ، لرزیدن ، گرفته شدن عضلات و…. برخوردها: بیقراری کردن ، راه رفتن ، بلند شدن صدا و…… تفکرات دارای خشم: […]