نوشته‌ها

اختلال در ادراک
اختلال در ادراک

اختلال در ادراک اختلال در ادراک که به به آن توهم گفته می شود. اختلال ادراکی تنها مخصوص بیماران روانی نمی باشد و در اشخاص معمولی هم قابل رویت می باشد. توهم و خطاهای ادراکی شایعترین اختلالات ادراکی می باشند. ۱٫ توهم ادراک حسی نادرست که در رابطه با محرک های خارجی حقیقی نمی باشد. […]