نوشته‌ها

کانال مشاوره خانواده
کانال مشاوره خانواده

امروز با رشد فضاهای مجازی تمایل افراد نسبت به تلگرام و شبکه های اجتماعی بیشتر شده که کانال مشاوره خانواده از این دسته است. در واقع این امکانات یک بستر مناسب برای افزایش سطح فرهنگ تحکیم خانواده و روانشناسی در کشور عزیزمان است این در حالی است که میتوان از امکان مشورت فوری استفاده برد. در […]