نوشته‌ها

مشاوره تلفنی زناشویی
مشاوره تلفنی زناشویی

مشاوره تلفنی زناشویی می تواند در شرایط مختلفی صورت گیرد. هنگامی که از رابطه ی زناشویی صحبت می شود در حقیقت به مسئله ای اشاره داریم که بر چگونگی روابط زن و مرد موثر می باشد. تصوراتی که هر شخص از زندگی مشترک دارد. تشخیص و مطلع بودن از خود و طرف مقابل. قبول مسئولیت و […]