نوشته‌ها

مرکز مشاوره ازدواج اردبیل

مرکز مشاوره ازدواج اردبیل

مرکز مشاوره ازدواج اردبیل

اردبیل جزو یکی از شهرهای باستانی و تاریخی ایران به حساب می‌آید.

این شهر در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان واقع می باشد.

و دارای ارتفاع های فراوان می باشد و جزوه سرد ترین شهرهای ایران به حساب می‌آید.

که دارای جاذبه‌های فراوانی می‌باشد.

مرکز مشاوره ازدواج اردبیل

معرفی شهر اردبیل

این شهر در ۵۹۱ کیلومتری تهران و ۲۱۹ کیلومتری شهر تبریز قرار دارد.

چهره عمومی اردبیل متاثر از ارتفاع های کوهستان سبلان ، طالش و بزقوش می باشد.

که این عوامل معمولی موجب مشهور شدن آن شده اند که از این ناحیه ای می باشد.

که در قسمت شرقی آذربایجان و بالق چای از آن ناحیه مشروب خواهد شد.

مرکز این استان شهر اردبیل که در  ارزش مالی قرار دارد.

این شهر در قسمت فلاتی به صورت دایره شکل ساخته شده است.

و دارای کوه های زیبایی می باشد که آن را به احاطه کردن پرداخته اند.

در قسمت غربی این فلات آتشفشان های خاموش سبلان واقع می باشد .

که پیوسته در برف می باشد.

موقعیت جغرافیایی اردبیل

شهر اردبیل در بین دشتی با همین اسم در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا.

و در میان کوههای سبلان در قسمت شمال غرب فلات ایران قرار گرفته است.

و دارای زمستانهای سرد و همینطور تابستان‌های معتدل می‌باشد.

مردم اردبیل آذربایجانی می باشند و زبان مردمان آن به ترکی آذربایجان می‌باشد.

که حدوداً از ۹۰۰ سال قبل به ندرت از زبان تالشی به همراه مهاجرت کردن.

اقوام ترک تبار به ترکی آذربایجانی تحول پیدا کرد.

ولی هنوز ناحیه های خلخال و عنبران و بعضی از نقطه های دیگر .

به زبان آذری باستان تالشی صحبت می کنند.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

گرایش مذهبی اردبیل

مذهب بیشتر مردم این شهر اسلام می باشد.

همینطور از مسیحیان شهر که بیشتر ارمنی هستند .

در زمان های گذشته به این شهر مهاجرت کردند.

اردویل از دو کلمه ارد + ویل ایجاد شده است .

که “ارد” اسم روز  بیست و پنجم از هر ماه .

و نیز اسم یکی از فرشته های زرتشتی می باشد. ادامه مطلب