نوشته‌ها

مدیریت مالی خانواده
مدیریت مالی خانواده

مدیریت مالی خانواده

راه های مدیریت مالی خانواده شامل موارد زیر است.

مدیریت مالی خانواده

قدم اول:

هزینه های خود را دسته بندی کنید.

برای آغاز آن همه هزینه های زندگی را در یک لیست بزرگ به تدریج اضافه کنید تا هزینه های آنها تعیین شود.

قدم دوم :

حالا مشاهده کنید که از میان هزینه ها احتیاج های اصلی و الزامی خود را مشخص کنید و چه مواردی در درجات دیگر قرار دارند.

به طور نمونه پرداخت کردن گاز ، برق و خرید برای خانه در اولویت اصلی قرار دهید.

بقیه نیازها را در احتیاج های درجه دوم قرار دهید.

قدم سوم :

  • در آخر همه هزینه های ماهیانه خود را مشاهده کنید.
  • شاید الزامی باشد که برخی از آنها در لیست شما اضافه باشد.
  • با این امر هزینه های شما دارای انعطاف می شود.

قدم چهارم :

در این قدم همه هزینه های خود را به وسیله ماشین حساب به حساب آن ها بپردازید تا هزینه های ماهیانه شما معین شود.

هزینه احتیاج های اصلی را سعی کنید از احتیاج های فرعی جدا کنید.

با این روش می توانید به حذف آن بپردازید.

قدم پنجم:

از نظر مشاوره خانواده قدم دیگر مدیریت مالی خانواده پس انداز کردن صحیح است.

اگر پس از به پایان رسیدن حسابهای خود پولی برای شما باقی ماند می توانید آن را پس انداز یا برداشت کنید.

به این معنا که نباید نیازهای زن و فرزندان و حتی مرد نا دیده گرفته شود.

 

قدم ششم:

در این قسمت برنامه شما به آخر می رسد.

در این مرحله پول خود را از این به بعد بر اساس برنامه خرج کنید.

درباره تهیه کردن وسایل مدرن یا موارد بدون ضرورت دچار وسوسه نشوید.

توجه داشته باشید که  برای یک زندگی خوب  و ایده آل ، با بودجه بندی می توانید با استفاده از راهکارهای با منطق به هدف های خود دست پیدا کنید. ادامه مطلب …