نوشته‌ها

از زنم چندشم میشه ؟
از زنم چندشم میشه ؟

از زنم چندشم میشه ؟

روانشناسان عقیده دارند که دلزده شدن در زناشویی یک نوع عملکرد تدریجی محسوب می شود.

که ذره ذره در روان ما در حال ته نشین شدن می باشد .از زنم چندشم میشه ؟

دلزدگی زناشویی آنقدر دارای تاثیر می باشد .

که می تواند بدن ما را به درگیر کردن بپردازد.

علائم های جسمی در دلزدگی زناشویی

بعضی از اشخاص دلزدگی را نوعی احساس خسته شدن و توصیف خواهند کرد.

به غیر از خستگی و داشتن کسالت دل زده ها نشانه هایی مثل:

 • بی‌حال شدن.
 • گرفتن سردردهای مزمن.
 • ایجاد شدن دردهای شکمی.
 • بی اشتها شدن .از زنم چندشم میشه ؟
 • امکان دارد که پرخوری هم از خود نشان بدهند.
 • که  امکان دارد از لحاظ جسمی از پا بیفتند.

از زنم چندشم میشه ؟

علائم های عاطفی در زندگی زناشویی

دلزه ها بیش از هر چیزی احساس آزرده شدن به آنها دست می دهد.

آنها احساس می کنند که در زندگی مشترک خود در حال اذیت شدن می‌باشند .

و برای برطرف کردن مشکلات شان تمایلی از خود نشان نخواهند داد.

برای برطرف کردن مشکلات خود هیچ امیدی ندارند.از زنم چندشم میشه ؟

برخی اوقات ایجاد شدن این گونه ناامیدی ها آنها را رو به افسردگی خواهد کشاند.

آنها احساس پوچ بودن می کنند و حس می کنند .

که شخصی را در زندگی خود ندارند که به حمایت کردن از او بپردازد.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

علل  دل زده شدن زناشویی 

روانشناسان اعتقاد دارند که :

داشتن توقع های بدون منطق در رابطه با دلزدگی زناشویی دارای ارتباط می باشد.

اینکه ما عقیده داشته باشیم که نبود توافق موجب خراب شدن رابطه می‌شود.

از اولین اعتقاد بدون منطق می باشد.از زنم چندشم میشه ؟

 • باید آموزش ببینیم که داشتن اختلاف نظر یک امر معمولی می باشد .
 • اینکه اعتقاد داشته باشیم برخوردهای همسرمان تحول پیدا نمی کند.
 • هم بدون منطق و منصفانه نمی باشد.

اینکه این توقع را داشته باشیم که :

 • همسرمان به خواندن ذهن ما بپردازدبدون منطق می باشد.
 • باید خودمان احتیاج های خود را بازگو کنیم.
 • و توقع این را نداشته باشیم که همسرمان  به خواندن ذهن ما بپردازد.