نوشته‌ها

اختلالات دو قطبی
اختلالات دو قطبی

اختلالات دو قطبی

اختلالات دو قطبی دارای نوسان‌های خلقیات میان انرژی فراوان و فعالیت و همینطور احساس ناراحتی گفته می شود.

نشانه ها در یک زمان مایل می باشند که برای هفته‌ها یا همینطور ماه ها تداوم پیدا کنند.

علائم اختلالات دو قطبی

نشانه های اختلال دوقطبی  وجود داشتن نوسان های حاد در خلقیات می باشد.

میان احساس خوب و بعد یک توقف ایجاد می شود که شامل افسردگی می باشد.

هنگام در اوج بودن شخص با نشانه های دوقطبی امکان دارد احساس کنند که در بیش ترین نقطه  جهان حضور دارد.

و توانایی این را دارد که هر چیزی که در ذهن او می باشد می‌توانند چندین کار را در یک زمان انجام دهد.

بعضی اوقات برترین حالت در عوض خلقیات بالا موجب کج خلقی فراوان در فرد می شود.اختلالات دو قطبی

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره خانواده” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 مرحله اول اختلالات دو قطبی

در مرحله های اول علائم های اختلال دوقطبی امکان دارد در بیماری روانی با یک مشکل خود را  آشکار کنند.

به طور مثال :

  • امکان دارد با اعتیاد داشتن به الکل یا مواد مخدر، یا داشتن رویکرد ضعیف در مدرسه یا محیط کار بروز دهد.

ادامه مطلب …