نوشته‌ها

قوانین موفقیت
قوانین موفقیت

قوانین موفقیت

اصول زندگی موفق همان قوانین موفقیت و داشتن شغلی مناسب به صورت زیر است:

قوانین فعال بودن ذهن به صورت ناخود آگاه

ذهن ناخودآگاه شما باعث می شود که تمام صحبت ها و فعالیت های شما بر طبق سرمشق هایی صورت گیرد.

که با تصورات ذهنی و عقیده های زیربنایی شما متناسب می باشد.

ذهن ناخودآگاه شما بستگی به این دارد که به چه صورت آن را مورد برنامه ریزی قرار دهید توانایی این را دارد.

که شما را به جلو ببر و یا از پیشرفت کردن شما خودداری کند.

قوانین خواسته ها و آرزوها

اگر با استفاده از اعتماد به نفس منتظر به وقوع پیوستن چیزی می باشید

  • در اطراف خود امکان دارد به حقیقت بپیوندد.
  • شما به طور دائم با خواسته های متناسب عمل می کنید
  • و خواسته های شما بر برخورد و طرز رفتار دیگران موثر می باشد.

قوانین متمرکز شدن

هر امری که ذهن شما را درگیر می کند در زندگی به حقیقت می پیوندد و آن چیز افزایش پیدا می کند.

پس باید ذهن خود را بر مسائلی متمرکز کنید که در زندگی حقیقی به طور واقعی خواستار آن می باشید.

قوانین عادت کردن

حداقل ۹۵% از فعالیت های که روزانه صورت می گیرد از روی عادت شما می باشد.

این عادت های می تواند دارای فایده باشد یا دارای ضرر.

شما می توانید عادت هایی که شما را به سمت موفقیت می برد در خود افزایش دهید.

به این شکل که تا وقتی که برخوردی که در نظر دارید به شکل خودکار و ناخودآگاه صورت نگیرد.

از نظر روانشناسی تمرین کردن و تکرار از روی آگاهی و تداوم قوانین موفقیت حیاتی است.

 

قوانین جذب

شما به طور دائم ، نظرات و شرایط هایی را که با تفکرات شما متناسب می باشد به خود جذب خواهید کرد.

این تفکرات می تواند منفی یا مثبت باشد.

شما توانایی این را دارید که از این شخصی که هستید بهتر هم باشید.

دارای ثروت بیشتر باشید و مهارت های شما افزایش یابد به دلیل اینکه می توانید تفکرات خود را عوض کنید.

قوانین انتخاب و تاثیرگذاری

نتیجه زندگی شما انتخاب های شما تا این موقع می باشد.

زیرا به طور دائم در انتخاب تفکرات خود آزاد می باشید.

مدیریت کردن زندگی و همه مسائلی که برای شما رخ می دهد در دست شما می باشد. ادامه مطلب …