نوشته‌ها

خانواده درمانی
خانواده درمانی

خانواده درمانی به مداخله ای که بر رفتارها و تعاملات میان اعضای خانواده صورت گیرد،  گفته می شود. در این مداخلات عملکرد تک تک اعضای خانواده بررسی و تحلیل شده و سعی می شود که با توجه به حریم خصوصی و علایق تک تک اعضا، یک خانواده منسجم شکل گیرد. در این روش کودکان نیز مورد […]