نوشته‌ها

روانپزشک خوب
روانپزشک خوب

روانپزشک خوب یک روانپزشک خوب باید  به گفتگوهای بیمار خود با دقت گوش دهد. پس از آن به وسیله ی علم و دانشی که دارد بهترین شیوه معالجه را برای بیمار مشخص کند. به طور مثال گاهی اوقات امکان دارد دو شخصی با مشکل شبیه به هم مانند وسواس به روانپزشک رجوع کنند. پزشک برای […]